Brottsutvecklingen november

Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar näringsliv och handel. Det gäller framförallt stöld, inbrott, rån och bedrägerier. Brottsutvecklingen för november månad pekar nedåt för i stort sett alla brottstyper men om vi tittar på årsstatistiken så är den relativt oförändrad.

Statistiken gällande antalet anmälda inbrott och rån speglar utsattheten i stort då brotten oftast anmäls till Polisen. Det bör dock tilläggas att motvärnsrån det vill säga när någon stjäl något och SEDAN börjar använda hot eller våld har en tendens att underrapporteras. Dessa händelser är viktiga att rapportera in, vi kan aldrig acceptera att våra anställda utsätts för hot eller våld på arbetsplatsen.

När det kommer till bedrägeri- och stöldbrottslighet är mörkertalet otroligt stort då många anser att det inte är lönt att anmäla händelsen till polisen. Vi kommer trots detta att följa anmälningsinflödet och kommentera siffrorna när så är aktuellt.

Butiksinbrott

Antalet anmälda butiksinbrott minskade kraftigt under november månad, med nästan 30 % jämfört med oktober. Om vi ser till de första elva månaderna 2019 har antalet anmälda butiksinbrott minskat med cirka tio procent i förhållande till samma period föregående år.

Diagram: Antalet butiksinbrott minskade under november månad.

Butiksrån

Det anmäldes 47 butiksrån till polisen under november varav drygt 30 procent av rånen skedde i Region Syd. Värt att nämna är att i 20 procent av fallen användes skjutvapen. Om vi jämför antalet anmälda butiksrån de första elva månaderna 2019 med samma period i fjol ligger brottsligheten på ungefär samma nivå. 

Diagram: Antalet butiksrån låg på en oförändrat hög nivå under november månad.

Butiksstöld

Antalet polisanmälda butiksstölder minskade något under november. Något vi på Säkerhetscenter inte märkt av då vi snarare upplevt ett ökat inflöde av anmälningar. Jämför vi de första elva månaderna 2019 med samma period föregående år ligger antalet anmälda stölder på ungefär samma nivå.

Diagram: En lätt minskning av anmälda butiksstölder under november månad.

Bedrägeri

Slutligen kan vi informera om att antalet anmälda bedrägeribrott fortsätter att minska. Siffran för november månad är den lägsta vi sett på flera år. Minskningen beror främst på att kortbedrägerierna minskar. Denna brottstyp står för cirka 50 procent av samtliga anmälda bedrägerier, och har en stor effekt på statistiken. 85 procent av kortbedrägerierna är kortköp utan fysiskt kort, så kallat card not present (CNP) och det är detta bedrägeriupplägg som framförallt har minskat de senaste månaderna. Jämför vi antalet anmälda bedrägeribrott under de första elva månaderna 2019 med samma period föregående år har brottsligheten minskat med cirka sju procent.

För samtliga brottskategorier står storstadsregionerna Syd, Väst och Stockholm för drygt två tredjedelar av alla anmälningar.

Diagram: Anmälda bedrägeribrott fortsätter att minska i november.

Publicerad: 2019.12.12 Senast uppdaterad: 2019.12.12

Skriv en kommentar