Allt fler butiker ansluter sig till Svensk Handel Säkerhetscenter!

Allt fler använder sig av Svensk Handels app Säkerhetscenter i sitt säkerhetsarbete. Antalet nedladdningar av appen ökar stadigt och vi ser en kraftig ökning av ärenden i våra flöden. 

Svensk Handels säkerhetsapp Säkerhetscenter togs primärt fram i syfte att skapa en lättillgänglig kanal för brottsanmälningar kring våra handelsplatser. Ju fler som använder den desto större blir vårt handlingsunderlag.

Anmälningar Säkerhetscenter 201901-201910

Grafen illustrerar att allt fler använder Säkerhetscenter i sitt säkerhetsarbete. 

Viktigt att anmäla alla brott

Underlaget som kommer in från våra användare utgör en viktig del i det material som Svensk Handel behöver för att belysa problematiken som finns med brott i handeln. Med statistiken som grund har vi möjlighet att driva på frågor som handlar om förändringar av lagstiftning och praxis. 

Svensk Handel vill att beslutsfattare och rättsväsende börjar ta butiksbrott på allvar. Därför uppmanar vi Sveriges butiker att anmäla alla brott.

Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel

Vi har dessutom möjligheten att bli än mer relevanta och träffsäkra i sammanhang som rådgivning och tips samt i vårt påverkansarbete. 

Händelser Säkerhetscenter 201901-201910

Den vanligaste brottstypen är utan tvekan stöld och ringa stöld (tidigare snatteri), följt av bluffakturor och mer allmänna säkerhetstips.

Anmäl även andra incidenter än brott

Appen öppnar för att anmäla andra incidenter än stöld och inbrott. Anmäl allt som sker i din verksamhet som ingår i ditt säkerhetsarbete, även om det inte är aktuellt att polisanmäla händelsen. Exempel på detta kan vara bränder eller vattenskador eller andra händelser. Dessa kan också utgöra grund för satsningar och pådrivningsarbete från Svensk handel.  

En användbar app enligt användarna

En app är bara så bra som användarna anser den vara användbar. Argumenten för att använda appen Säkerhetscenter varierar: ”Otroligt lätt och snabbt att polisanmäla”, ”Ett bra incidentrapporteringssystem för vår kedja”, ”Bra att alla företagare i köpcentret kan använda samma system och ge oss underlag för det fortsatta säkerhetsarbetet”.

Men det här är dessutom en app som leder till mer. Där mycket av effekten ligger i det arbete som sker i och med din användning av appen. Med din och andra användares hjälp kan vi förändra din tillvaro på riktigt. 

Med din hjälp kan vi bli ännu bättre

Men vi vill självklart bli ännu bättre. Och vem kan appen bättre än du som använder den? Svensk Handel har skapat en samverkansgrupp för de företag som använder appen i särskilt stor utsträckning. Gruppen träffas regelbundet för att användarna ska kunna lämna önskemål på förbättringar och utvecklingsområden. Syftet är att göra Säkerhetscenter så bra som möjligt för er användare.

Den feedback som framkom kring appen vid senaste mötet har lett till att vi idag tittar på förbättringsåtgärder för butiksanpassade checklistor, optimerat flöde för polisanmälningar samt möjligheten för att kedjeföretag att använda Svensk Handels statistikprogram för att se data för den egna kedjan.

Du kan också lämna in önskemål till oss på Svensk Handel. Gå in i appen och använd knappen Tipsa/Info i anmälningsflödet. 

Per Geijer
Publicerad: 2019.10.17 Senast uppdaterad: 2019.10.17

Skriv en kommentar