Brottsutvecklingen september

Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar näringsliv och handel. Det gäller framförallt stöld, inbrott, rån och bedrägerier. 

Statistiken gällande antalet anmälda inbrott och rån speglar utsattheten i stort då brotten oftast anmäls till Polisen. Värre är det för bedrägeri- och stöldbrottsligheten där mörkertalet är otroligt stort. Vi kommer trots detta att följa anmälningsinflödet och kommentera siffrorna när så är aktuellt.

Butiksinbrott

Antalet anmälda butiksinbrott minskade under september månad. Anmärkningsvärt är återigen att region Väst ensamma står för omkring 30 procent av de polisanmälda inbrotten. Motsvarande siffra för region Stockholm är 18 procent. Om vi ser till de första nio månaderna 2019 har antalet anmälda butiksinbrott minskat med cirka 10 procent i förhållande till samma period föregående år.

Butiksrån

Det anmäldes 42 butiksrån till polisen under september vilket är en kraftig uppgång jämfört med föregående månad, i fem av fallen användes skjutvapen. Värt att nämna är att drygt 30 procent av butiksrånen skedde i Region Syd. Jämför vi antalet anmälda butiksrån de första nio månaderna 2019 med samma period i fjol ligger brottsligheten på samma nivå.

Butiksstöld

Antalet anmälda butiksstölder har ökat med 12 procent mellan augusti och september. Att stölderna har ökat är något vi på Säkerhetscenter också känner av då även vi noterat ett ökat inflöde av anmälningar. Jämför vi de första nio månaderna 2019 med samma period föregående år ligger antalet anmälda stölder på ungefär samma nivå.

Bedrägeri

Slutligen kan vi informera om att antalet anmälda bedrägeribrott minskat med 12 procent jämfört med augusti. Minskningen beror främst på att kortbedrägerier minskade, från drygt 12 000 i augusti till drygt 10 000 i september. 85 % av kortbedrägerierna är kortköp utan fysiskt kort, så kallat card not present (CNP). Denna brottstyp står för cirka 45 % av samtliga anmälda bedrägerier, och har en stor effekt på statistiken. Möjligtvis har införandet av EU-direktivet PSD2 i mitten av september påverkat brottsligheten då bedragare som vill handla på stulna kortuppgifter numera måste vända sig till e-handelsplatser utanför EU.

För både stöld och bedrägerier står storstadsregionerna Syd, Väst och Stockholm för drygt två tredjedelar av alla anmälningar.

Publicerad: 2019.10.16 Senast uppdaterad: 2019.10.16

Skriv en kommentar