Svensk Handel Säkerhet

En av de viktigaste frågorna för Svensk Handel är säkra och trygga handelsplatser för kunder, personal och handlare. 

Riskerna är många och ett aktivt, effektivt säkerhetsarbete är nödvändigt för en framgångsrik handel. Som medlem har du tillgång till vår samlade expertis inom säkerhet. Hör av dig med dina frågor, vi finns här för dig. 

Säkerhetsarbetet på Svensk Handel bedrivs på flera olika sätt. Vi uppmärksammar beslutsfattare, politiker och media på handelns situation. Vi ger dagligen råd och stöd direkt till våra medlemsföretag. För att brott mot handeln ska kunna utredas effektivt förser Svensk Handel polis, åklagare och andra myndigheter med underlag och information.

Som medlem kan du få råd och stöd kring bluffakturor och bedrägerier, förslag på åtgärder för att undvika rån, inbrott och stölder, hjälp att utreda internbrott och att ta hand om drabbad personal. Vi ser till att du har tillgång till landets främsta arbetsrättsjurister och arbetsmiljöexperter för att oönskade händelser ska kunna hanteras på bästa sätt.

Vi är samtidigt beroende av dig för att kunna göra ett bra arbete. Vi behöver få höra om dina problem, utmaningar och lösningar. Vi behöver förstå din vardag för att kunna skapa ett bra och heltäckande säkerhetsarbete. Vi uppskattar därför om du ställer frågor, kommer med åsikter, beröm eller kritik eller bara vill prata säkerhet med oss på Svensk Handel.

Grundsäkerhet i 10 steg

1. Utse en säkerhetsansvarig.

2. Skaffa en bra butiksförsäkring.

3. Kontrollera så att ni uppfyller villkoren i försäkringen.

4. Se över risken för inbrott och stöld och förstärk skalskyddet där det behövs.

5. Utrusta butiken med ett inbrottslarm med rökdetektorer.

6. Säkerhetsutbilda personalen.

7. Ta fram säkerhetsrutiner för utsatta arbetsuppgifter, till exempel:

a. Öppning/stängning

b. Kassaarbete

c. Personalköp

d. Rån, hot och våld

8. Låt personalen läsa och signera rutinerna.

9. Skapa rutiner för att regelbundet kontrollera butiken avseende bland annat:

a. Rån

b. lnbrott

c. Stöld

d. Brand

e. Olyckor

1O. Låt säkerhet vara en prioriterad fråga. Prata säkerhet med personal och kollegor. Ring oss på Svensk Handel eller våra leverantörer och fråga om ni har funderingar.

Säkerhetsfrågor

Ring oss på 010- 47 18 680
sakerhet@svenskhandel.se
Frågor som rör till exempel säkerhetstjänster, larmsystem, brandskydd eller brottsstatistik. Vid allvarliga säkerhetshändelser som rån eller brand finns möjlighet att nå Svensk Handels säkerhetschef dygnet runt på telefon 070-421 70 30. 
Om du har råkat ut för en id-kapning ringer du till Svensk Digital Handel på 
010-47 18 670 mellan klockan 08.30-17.00Mer information hittar du här. 

Varningslistan

Ring oss på 010- 47 18 630
varningslistan@svenskhandel.se
Frågor som rör bluffakturor.

Publicerad: 2015.04.17 Senast uppdaterad: 2015.04.17