Hur kan jag undvika att få bluffakturor i framtiden?

Tänk först – handla sen! Avtala aldrig på telefon.

Be alltid om en skriftlig offert på ett muntligt erbjudande. Om säljaren nekar dig i detta läge så tacka nej till erbjudandet. Lägg på luren och låt dig inte luras in i ett samtal du inte önskar. Om du ändå är intresserad av att fortsätta samtalet så fråga om det uppringande företaget tillämpar de etiska riktlinjer som Svensk Handel tillsammans med Sveriges Callcenterförening (numera Kontakta) tagit fram.

Vid ett säljbesök läs noga igenom offerten. Fråga om antal, bindningstid och leveranstid med mera om detta inte framgår klart och tydligt. Be att få återkomma om du inte kan fatta ett beslut omgående. Väljer du att skriva på under besöket så kontrollera att avtalet är ifyllt noggrant och att du inte lämnar tomma rutor som säljaren i efterhand kan förvanska. Behåll alltid en kopia av avtalet och stäm av med faktura och leverans.

Informera anställda enligt ovan om de har fullmakt att teckna företaget.
Var observant på fakturor som skickas till dig utan föregående kontakt, dessa ska självfallet aldrig betalas.

Publicerad: 2015.04.13 Senast uppdaterad: 2015.04.13