Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
It Partner i väst AB
Organisationsnummer:
559218-3502
Adress:
Kurödsvägen 9
Telefonnummer:
010-222 88 99
Bankgiro:
5382-6160
E-postadress: