Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Nordisk Krafthandel AB
Organisationsnummer:
559113-0207
Adress:
Kristinehöjdsgatan 9A, Fack 1033, 412 82 GÖTEBORG
Telefonnummer:
031-79 72 100