Riktlinjer för en trygg och säker handel i tider av corona

Svensk Handel har tagit fram kampanjen Välkommen in som ska bidra till en trygg och framtidssäkrad handel. Den handlar dels om det ansvar som handeln tar, dels om vad var och en som handlar kan göra för att förhindra smittspridning. Målet är att både anställda och kunder ska känna sig trygga.

Kampanjen består av en riktlinje som du kan tillämpa i olika delar i din verksamhet. 

Tillsammans med Handelsanställdas förbund har vi också tagit fram butiksmaterial som du kan använda dig av samt en kampanjfilm som du kan dela i egna sociala och övriga digitala kanaler.