Information för en trygg och säker handel under coronapandemin

Svensk Handel arbetar hårt och kontinuerligt för att stötta medlemmarna under den pågående pandemin. Insatserna består bland annat av riktlinje för handeln, rådgivning,olika sorters skyltmaterial men även i form av informationskampanjer såsom "Välkommen in" och "Hur handlar du".

En av kampanjerna består av ett quiz, där syftet är att få både kunder och allmänheten att reflektera över sitt beteende när de handlar i butik och samtidigt påminna om vilka riktlinjer som gäller i handeln.

Material för sociala medier har också tagits fram och kan användas fritt era egna kanaler.