Information för en trygg och säker handel under coronapandemin

Svensk Handel arbetar hårt och kontinuerligt för att stötta medlemmarna under den pågående coronapandemin. Insatserna består bland annat av rådgivning, framtagandet av en riktlinje, olika sorters skyltmaterial men även i form av informationskampanjer såsom "Välkommen in" och "Hur handlar du". Det finns nu också en skylt du kan ladda ner och sätta upp vid paketutlämningen som säger "Visa hänsyn och hämta paket med omtanke". Material för sociala medier har också tagits fram.

En av kampanjerna består av ett quiz, där syftet är att få både kunder och allmänheten att reflektera över sitt beteende när de handlar i butik och samtidigt påminna om vilka riktlinjer som gäller i handeln.