Aktuella restriktioner och rekommendationer för handeln

Här sammanfattar vi vilka restriktioner som gäller för handeln.

Dessa krav gäller för handeln: 

 1. Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 2. Erbjud kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjud handdesinfektion.
 3. Dokumentera skriftligt de övriga smittskyddsåtgärder som din verksamhet har vidtagit.
 4. Följ upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 5. Säkerställ att din personal får den information de behöver om hygienåtgärder som förhindrar smittspridning.
 6. Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Kom ihåg att ansvaret för att hålla avstånd till andra besökare och kunder samt att respektera trängselreglerna gäller både för verksamheten och för den enskilde kunden/besökaren. 

Exempel på åtgärder din butik eller verksamhet kan fortsätta med:

 • Sätt upp affischer eller liknande där kunder, besökare, personal och övriga som besöker butiken påminns om vikten av att fortsatt hålla avstånd.
 • Påminn kunderna om att hålla avstånd, genom exempelvis utrop i högtalarsystem. 
 • Markera ut avstånd på golvet och på platser där trängsel riskerar att uppstå. 
 • Möblera om och anpassa lokalerna så att trängsel undviks. 
 • Anvisa kunden i vilken riktning hen bör röra sig i butiken.
 • Markera ut och anvisa till särskilda in-och utpassager.
 • Erbjud och anpassa digitala alternativ till att handla i fysisk butik om det är möjligt. 
 • Placera ut handdesinfektion på lämpliga platser i lokalen. 
 • Anpassa öppettiderna samt informera om tider då det är mindre risk för trängsel i butiken.
 • Förbered ett system för slussning – om trängsel riskerar att uppstå i lokalerna.
Publicerad: 2021.09.13 Senast uppdaterad: 2021.09.13