Aktuella restriktioner för handeln

Här sammanfattar vi vilka restriktioner som i nuläget gäller för handeln. Nedanstående restriktioner gäller för alla handelsplatser. Med handelsplatser menas köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker och serviceinrättningar.

Dessa krav gäller för handeln inomhus

Handelsplatser förväntas följa både begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Nedan följer en checklista över vilka krav som gäller för handelsplatser inomhus:

 1. Begränsa antalet kunder så att det är säkert från en smittskyddssynpunkt
 2. Anpassa lokalerna så att avstånd kan hållas och att trängsel undviks
 3. Se till att in-och utpassager utformas så att trängsel inte uppstår
 4. Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
 5. Erbjud kunder och besökare handsprit
 6. Dokumentera skriftligen vilka övriga smittskyddsåtgärder verksamheten vidtar
 7. Följ löpande upp smittskyddsåtgärderna
 8. Ge personalen information om hygienåtgärder
 9. Se till att vara uppdaterad om nationella och regionala rekommendationer

Maxantal på handelsplatser

Kraven kring maxantal gäller inte för köpcentrum och gallerior. Däremot behöver butikerna i ett köpcentrum eller en galleria efterleva kraven gällande maxantal.

Handelsplatsen ska utöver ovanstående krav beräkna ett maxantal för verksamheten.

 1. Beräkna maxantalet för antalet kunder och besökare som samtidigt får vistas i lokalen inomhus
 2. Varje kund ska disponera 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan inomhus
 3. Dokumentera maxantalet och punkta ner hur beräkningen har gjorts
 4. Informera genom att anslå maxantalet
 5. Säkerställ att maxantalet inte överskrids

Notera att maxantalet ska beräknas för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna, där kunder och besökare uppehåller sig. Svensk Handel har tagit fram en vägledning för hur verksamheten beräknas maxantal. Den hittar du här.

Svensk Handels rekommendationer – så efterlever du reglerna

Vissa av kraven kan framstå som långtgående och svåra att implementera. Här förtydligas ytterligare hur du som handlare kan tänka för att efterleva reglerna. Svensk Handel har tagit fram flera anpassade skyltar som du kan använda i din butik.  

 • Särskilt angiven in- och utgång.
  För att uppfylla kraven att anvisa till en särskilt angiven in- eller utgång kan du som handlare sätta upp riktningspilar i marken och använda skyltning. Notera att det inte förväntas att du bygger separata in- och utpassager. Har du möjlighet att möblera så att besöksflöden kan separeras är det också att rekommendera.
 • Alternativa lösningar till fysiska köer.
  För att uppfylla kraven att ta fram alternativa lösningar till fysiska köer kan du som handlare till exempel öppna fler kassor, använda nummersystem, använda dig av digital utcheckning eller ha kösystem utomhus.
 • Anvisa avstånd.
  För att uppfylla kravet om att anvisa avstånd som kunder och besökare ska hålla till varandra kan du markera ut detta i golvet och påminna med skyltar och utrop i butiken.
 • Anvisa riktningen.
  För att uppfylla kravet om att anvisa riktningen som kunder och besökare bör förflytta sig kan du sätta upp skyltar och/eller riktningspilar i butiken.
 • Informera om tider med mindre trängsel.
  För att uppfylla kravet att informera om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel räcker det att du som handlare informerar om detta i anslutning till butiken och fördelaktigt även på webbplats och i företagets sociala medier-kanaler.
 • Vid servering
  För att minska risken för smittspridning ska mat och dryck endast serveras till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande. Om det kan ske utan trängsel, och med minst en meters avstånd från sittande besökare, kan besökare hämta mat eller dryck över exempelvis en disk eller vid en buffé.

Observera att det inte är handlarens ansvar att kontrollera att besökarna följer avståndsmarkeringar och riktningspilar. Du som handlare förväntas informera om detta och anvisa kunderna och besökaren så de sedan själva kan se till att göra rätt.

Publicerad: 2021.09.13 Senast uppdaterad: 2022.01.21