Covid-19: Förhållningssätt för handeln

Folkhälsomyndighetensamlade bedömning är att covid-19 inte längre ska klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Med anledning av detta beslutade regeringen den 9 februari att de flesta restriktioner skulle avvecklas.

Nedan specificerar vi vad som gäller för handelsplatser. Med handelsplatser menas köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker och serviceinrättningar. 

Detta upphörde att gälla i handeln den 9 februari 

Folkhälsomyndigheten har beslutat att upphäva alla föreskrifter under Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och Tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Dessa upphörde att gälla för handelsplatser den 9 februari: 

  • Kravet om maxantal i verksamhetslokaler och begränsningar av antalet kunder
  • Uppmaningar om att hålla avstånd och undvikande av trängsel 
  • Anvisningar om in- och utpassager 
  • Kravet om att vidta särskilda smittskyddsåtgärder för gallerior och varuhus 
  • Informationskrav i form av skyltning, utrop och avståndsmarkeringar samt särskild information till anställda 
Publicerad: 2021.09.13 Senast uppdaterad: 2022.01.21