Skylt- och informationsmaterial till din butik

Här finns Svensk Handels informationspaket att ladda ner. Du kan också läsa hur materialet ska användas i butik. Materialet (skyltar, informationsblad och dekaler) hjälper dig att göra butiken till en trygg miljö – för både anställda och besökare. 

Så använder du informationsmaterialet

Här hittar du ett exempel på handlingsplan för åtgärder i butik som Svensk Handel tagit fram.

Informationsblad: Information till anställda

Informationsbladet utgår från olika kundsituationer och ger förslag på svar som dina anställda kan använda sig av i kommunikationen med kunderna. Syftet med informationen är att stötta dina anställda så att de kan känna sig mer trygga i kundmötet.

Skylt: Vid ingång (skylt 1)

Skylten – 'Vid ingång' ska placeras synligt i ögonhöjd i butikens ingång/ingångar. Syftet med skylten är att redan vid ingången göra kunden medveten om vilka förväntningar ni har på kunden under besöket.

Skylt: Vid ingång – om öppettider (skylt 2)

Skylten – 'Vid ingång om öppettider' ska placeras synligt i ögonhöjd i butikens ingång/ingångar. Syftet är att ge kunden information om avvikande öppettider och om ni erbjuder särskilda öppettider för riskgrupper. 

Skylt: Vid ingång – indikerar risk för trängsel (skylt 3)

Skylten – 'Vid ingång - risk för trängsel' ska placeras synligt i ögonhöjd i butikens ingång/ingångar. Syftet är att ge kunden en bild av era besöksflöden så att kunden bättre kan planera sitt besök och hjälpa till att minska risken för trängsel. 

Skylt: I kassan (skylt 4)

Skylten – 'I kassan' ska placeras väl synligt i kassan, och om möjligt gärna i kösystemet. Kom ihåg att anpassa skylten så att informationen överensstämmer med de åtgärder som ni valt att vidta i butiken. Genom denna skylt påminns kunden om att fortsätta hålla avstånd vid betalning, att ett eventuellt plexiglas finns till för både kundernas och era anställdas trygghet, vilka åtgärder ni vidtar för att begränsa smittspridning i kassan, t ex genom utökade städrutiner av kortterminaler, och om det finns möjlighet till kontaktfria betalningar.

Skylt: Före kassan (skylt 5)

Skylten – 'Före kassan' ska placeras innan kassan, där konsumenten behöver få viss information om att hålla avstånd och respektera reglerna om social distansering. Som en hjälp för att hålla 1,5 m avstånd bör butiken hänvisa till markeringarna i golvet. Skylten bör placeras ut på lämpligt ställe precis innan kunden ställer sig i kön. 

Skylt: Vid stängda provrum (skylt 6)

Skylten – 'Vid stängda provrum' ska placeras ut vid ingången/ingångarna till alla provrum som finns i butiken om ni har stängt era provrum tillfälligt. Kom ihåg att anpassa skylten så att informationen överensstämmer med de tidsfrister som ni valt att tillämpa för öppet köp och/eller bytesrätt.

Många butiker har tillfälligt stängt sina provrum av olika anledningar. Samtidigt erbjuder handelsföretag istället kunden utökade perioder för öppet köp och bytesrätt. För att uppmuntra kunden till köp bör ni informera om detta och om möjligheten för kunden att i lugn och ro prova varorna hemma vilket kan få kunden att känna större trygghet i sitt köp.

Skylt: Vid öppna provrum (skylt 7)

Skylten – 'Vid öppna provurum' ska placeras ut vid ingången/ingångarna till alla provrum som finns i butiken om provrummen är öppna. Kom ihåg att anpassa skylten så att informationen överensstämmer med de åtgärder som ni valt att vidta i butiken.

I vissa butiker hålls provrum öppna förutsatt att kunder och anställda fortsatt kan hålla avstånd i provrumsdelen. Eftersom det finns en högre risk att trängsel uppstår i anslutning till provrum bör ni påminna kunder om att hålla avstånd och om vilka åtgärder ni vidtar för att begränsa smittspridning i provrumsdelen.

Skylt: I riskområde (skylt 8)

Skylt – 'I riskområden' ska placeras ut i ögonhöjd i riskområden i butiken, t ex populära delar av butiken och/eller vid trängre delar av butiken där det finns risk för att trängsel kan uppstå. 

Dessa skyltar ska placeras ut på särskilda delar i butiken där ni har identifierat ett behov av att påminna kunder om att hålla avstånd. Skyltar som placeras ut i riskområden i butiken bidrar till en tryggare arbetsmiljö för de anställda och informationen underlättar också för de anställda genom att de kan hänvisa kunder till informationen om de inte agerar på ett hänsynsfullt sätt.

Skylt: Vid slussning (skylt 9)

Skylten – 'Vid slussning' ska placeras längs med köbildningen i samband med att ni tillämpar slussning samt vid ingången. Syftet är att ge kunderna information om varför slussning tillämpas och hur den går till.

Skylt: Vid utgång (skylt 10)

Skylten – 'Vid utgång' ska placeras synligt i ögonhöjd i butikens utgång/utgångar. Syftet med skylten är att visa uppskattning till de kunder som väljer att besöka era butiker och dessutom att göra det på ett hänsynsfullt sätt. 

Avståndmarkeringar: För golv (klistermärken/skylt 11)

Avståndsmarkeringar på golvet ska placeras ut vid ingången till butiken, i områden där köbildning kan uppstå och i andra riskområden där det finns ett identifierat behov av att påminna kunder om att hålla avstånd. Det är viktigt att avståndsmarkeringarna i golvet tydligt uppmärksammar kunden om att hålla avstånd. Dessa är därför framtagna i olika färger. Tänk på att välja den version som mest avviker från butiksgolvet.

Skylt: Vid lageringång och varumottagning (skylt 12)

Skylten – 'Vid lager och varumottagning' ska placeras synligt i ögonhöjd vid lageringång och varumottagning dit leverantörer kommer och levererar varor. Syftet med skylten är att informera leverantörer om vilka förväntningar ni har på dem i samband med att de levererar varor. Skylten bidrar till en tryggare lagermiljö både för era anställda och leverantörens anställda.

Städschema (skylt 13)

Städschemat ska placeras ut i anslutning till delar/ytor i butiken där det finns risk för hög smittspridning. Syftet med städschemat är att kommunicera till besökare när ytan senast rengjordes. Schemat underlättar också för de anställda att hålla koll på när ytan behöver städas nästa gång i enlighet med era utökade städrutiner.

Ej aktuella skyltar

Följande två skyltar ('Handla ensam och 'Om maxantal') behöver sedan den 15 juli 2021 inte längre användas enligt restriktionskraven.

Skylt: Handla ensam

Skylten – 'Handla Ensam' Placera skylten synligt i butikens in och utgångar och / eller på andra lämpliga platser i butiken. Syftet med skylten är att göra kunden medveten om att besöka butiken ensam och undvika rusningstider. Skyltarna finns också på engelskaarabiska och somaliska.

Skylt: Om maxantal

Skylten – 'Om maxantal' ska placeras synligt i butikens in och utgångar och / eller på andra lämpliga platser i butiken. Syftet med skylten är att göra kunden medveten om butikens maxantal besökande kunder samtidigt.

 

Informationsmaterial för hemsida och digitala kanaler

Information att publicera på er webbplats (information 1)

Informationen kan publiceras på lämplig plats på er webbsajt. Kom ihåg att anpassa informationen så att denna överensstämmer med de åtgärder som ni har valt att vidta.

Genom att beskriva de åtgärder som ni har vidtagit för att begränsa riskerna för smittspridning (som kan uppstå i samband med köp) så kan ni öka förtroendet hos era besökare. I Svensk Handels informationsmaterial finns allmän information om hur viruset smittar, vad risken för smittspridning innebär; både för besök i butik och andra köpkanaler som ni erbjuder era kunder, samt vilka åtgärder som ni har valt att vidta för att begränsa risken för smittspridning. 

Frågor och svar som kan publiceras på er webbplats (information 2)

Informationen ska publiceras på lämplig plats på er webbsajt. Kom ihåg att komplettera informationen med svar på frågor som är specifika för just ert företag. Många har frågor om covid-19 och vi har sammanställt de vanligaste frågorna om viruset, som anställda hos er kundtjänst eller butik kan hänvisa vidare till.

 

Här kan du som medlem i Svensk Handel beställa färdigtryckt skylt- och informationsmaterial >

Handlingsplan för åtgärder gällande Covid-19

Skyltmaterialet till kampanjen Välkommen in! Din handling gör skillnad är ett samarbete mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Kampanjen lanseras med anledning av coronapandemin och ska bidra till en trygg och framtidssäkrad handel. 

Publicerad: 2020.05.27 Senast uppdaterad: 2021.08.31