Skyltmaterial till din butik

Här finns Svensk Handels skyltmaterial att ladda ner. Du kan också läsa hur skyltarna ska användas i butik. Materialet hjälper dig att göra butiken till en trygg miljö – för både anställda och besökare.

Sedan den 9 februari finns det inte längre något krav på att handelsplatser behöver använda skyltar med maxantal eller uppmaningar om att hålla avstånd. Svensk Handel erbjuder dock fortsatt skyltmaterial till butiker efter behov.

Klicka på miniatyrbilderna av skyltarna eller på länken i texten för att förstora skyltarna och ladda ner.

Skylt: Maxantal i butik

Skylt A4 Ingång.jpg

Skylten ”Maxantal” ska placeras synligt i ögonhöjd i butikens ingång/ingångar. Syftet med skylten är att informera om hur många besökare som får vistas i butiken samtidigt.

Skylt: Vid in- och utgång

Skylt A4 Ingång.jpg Skylt A4 Utgång.jpg

Skylten ”Ingång” ska placeras synligt i ögonhöjd i butikens ingång/ingångar. Skylten ”Utgång” ska placeras synligt i ögonhöjd i butikens utgång/utgångar. Syftet med skyltarna är att anvisa kunder och andra besökare till särskilt angivna in- och utgångar.

Skylt: Vid ingång – Våra öppettider

Skylt A4 Våra öppettider.jpg

Skylten ”Våra öppettider” ska placeras synligt i ögonhöjd i butikens ingång/ingångar. Syftet är att ge kunden information om gällande öppettider.

Skylt: Vid ingång – Undvik trängsel

Skylt A4 Undvik trängsel.jpg

Skylten ”Undvik trängsel” ska placeras synligt i ögonhöjd i butikens ingång/ingångar. Syftet är att informera kunder och andra besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.

Skylt: Köa med omtanke

Skylt A4 Köa med omtanke.jpg

Skylten ”Köa med omtanke” ska placeras innan kassan, där konsumenten behöver få viss information om att hålla avstånd.  Som en hjälp för att hålla 1,5 m avstånd bör butiken hänvisa till markeringarna i golvet. Skylten bör placeras ut på lämpligt ställe precis innan kunden ställer sig i kön. 

Skylt: Handla med omtanke

Skylt A4 Handla med omtanke - håll avstånd.jpg Skylt A4 Handla med omtanke - håll avstånd och tvätta händerna.jpg

Skyltarna ”Handla med omtanke – håll avstånd” och ”Handla med omtanke – håll avstånd och tvätta händerna” kan placeras ute i butiken för att påminna besökarna om att hålla avstånd samt vad som gäller avseende handhygien.

Skylt: Håll en julgrans avstånd och undvik trängsel

Skylt A4 Håll en julgrans avstånd.jpg

Skylten ”Håll en julgrans avstånd och undvik trängsel” kan placeras i butiken eller vid paketutlämning för att påminna besökaren om att hålla avstånd.

Skylt: Tänk på avståndet (i riskområde)

Skylt A4 Tänk på avståndet.jpg

Skylten ”Tänk på avståndet” ska placeras ut i ögonhöjd i riskområden i butiken, t ex populära delar av butiken och/eller vid trängre delar av butiken där det finns risk för att trängsel kan uppstå. 

Skylt: Följ riktningspilarna

Skylt A4 Följ riktningspilarna.jpg

Skylten ”Följ riktningspilarna” ska placeras ut för anvisa i vilken riktning som kunder och andra besökare bör förflytta sig.

Skylt: Vid utgång – Tack för att du handlar med omtanke

Skylt A4 Tack för att du handlar med omtanke.jpg

Skylten ”Tack för att du handlar med omtanke” ska placeras synligt i ögonhöjd i butikens utgång/utgångar. Syftet med skylten är att visa uppskattning till de kunder som väljer att besöka era butiker och dessutom gör det på ett hänsynsfullt sätt. 

Avståndmarkeringar: För golv

golvmarkeringarna.jpg

Avståndsmarkeringar på golvet ska placeras ut vid ingången till butiken, i områden där köbildning kan uppstå och i andra riskområden där det finns ett identifierat behov av att påminna kunder om att hålla avstånd. Det är viktigt att avståndsmarkeringarna i golvet tydligt uppmärksammar kunden om att hålla avstånd. Svensk Handel har tagit fram golvmarkeringar som du som medlem kan beställa här. Tänk på att välja en färg som mest avviker från butiksgolvet.

Här kan du som medlem i Svensk Handel beställa färdigtryckta golvmarkeringar, dekaler och tröjknappar >>

Publicerad: 2020.05.27 Senast uppdaterad: 2022.01.24