Vad är en avtalsrörelse?

En avtalsrörelse innebär att flera förhandlingar om nya kollektivavtal pågår mer eller mindre samtidigt, men industrin, den sektor som är mest utsatt för internationell konkurrens, är först ut.

Det finns över 110 centrala parter, 50 arbetsgivarorganisationer och drygt 60 fackförbund, som tillsammans tecknar över 650 kollektivavtal. Ett kollektivavtal löper vanligtvis på viss tid. Den vanliga löptiden har varit tre år men ibland träffas kortare avtal på ett år.

Förhandlingar om nya kollektivavtal

När ett kollektivavtal har löpt ut har fredsplikten upphört. Ett fackförbund kan därför varsla om stridsåtgärder – exempelvis strejk – för att få igenom sina krav. Arbetsgivarna kan svara med lockout – utestängning från arbetsplatsen – men det konfliktvapnet används mycket sällan eftersom utebliven produktion drabbar arbetsgivarna själva. 

En konflikt kan genomföras till låga kostnader för fackförbundet, men kan drabba företagen ekonomiskt mycket hårt. Om facket får igenom sina krav kan andra fack ställa liknande eller högre krav i sina förhandlingar. På så sätt kan en spiral av kostnadsökningar sätta i gång. 

Bakgrunden till avtalsrörelsen

Sverige har haft en historia av okontrollerade kostnadsökningar och 1970- och 1980-talen. Det ledde till hög inflation och till att Sveriges konkurrenskraft försämrades. Det var också grunden till att fack och arbetsgivare inom industrin träffade Industriavtalet 1997 (ett avtal som förnyades 2011) som innebar ett nytt sätt att se på förhandlingar och konfliktlösning i Sverige.

Att sätta märket

Industriavtalet innebär att parterna inom industrin ska ”sätta märket” och att man ska verka för att övriga parter ska respektera det. Avtalet reglerar hur förhandlingarna om kollektivavtalen mellan de olika parterna som har undertecknat avtalet ska gå till.  
 
Tanken är att minimera risken för konflikter genom att skapa förutsättningar för att nya avtal ska kunna träffas innan de gamla avtalen har upphört att gälla. 

Läs mer om Märket >

Avtalsrörelsens gång

Förhandlingarna förbereds genom att parterna tar fram förhandlingsmål och krav. Därefter utväxlas bud och krav. Förhandlingarna ska normalt starta senast tre månader innan de gamla avtalen löper ut. Om inte ett nytt avtal har träffats när en månad återstår av avtalstiden följer en fas då ”opartiska ordförande”, som parterna själva har utsett, leder förhandlingarna.

Läs mer om Så fungerar avtalsrörelsen >

Publicerad: 2019.12.20 Senast uppdaterad: 2022.11.08 Kategorier: Avtal 2023, Avtal 2023