Hoppa till innehåll

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund. De kollektivavtal som arbetsgivareförbund och fackliga organisationer förhandlar i avtalsrörelsen 2023 reglerar löner och andra anställningsvillkor i de branscher där kollektivavtalen tillämpas.

En väl fungerande arbetsmarknad är viktig för företagens konkurrenskraft och i kollektivavtalen kan parterna själva reglera många av villkoren. 

Kollektivavtalet är resultatet av förhandlingen mellan avtalsrörelsens parter och reglerar bland annat löner, allmänna villkor om formerna för anställning, arbetstid och försäkringsskydd. Innan ett avtal går ut träffas arbetsmarknadens parter och förhandlar fram ett nytt. Det är den avtalsrörelse vi nu är på väg in i. 

Det finns över 650 kollektivavtal som tecknas av arbetsmarknadens parter – ett 50-tal arbetsgivarorganisationer och ett 60-tal fackföreningar. Svensk Handel tecknar 18 kollektivavtal, med bland andra Handelsanställdas förbund och Unionen. 

Som arbetsgivarorganisation värnar vi kollektivavtalens konkurrenskraft genom att verka för att avtalen har ett innehåll som ger stöd för företagens utveckling och behov samt att löneökningstakten inte blir för hög Ett viktigt syfte med att ingå kollektivavtal är också att få arbetsfred, det vill säga förhindra konflikter på arbetsmarknaden. Under den tid som ett kollektivavtal gäller råder fredsplikt, vilket innebär att ingen av parterna kan vidta stridsåtgärder mot den andra parten för att få ändringar i avtalet. Men när avtalet löpt ut upphör fredsplikten att gälla. 

Innan ett kollektivavtal löper ut träffas avtalets parter i avsikt att förhandla fram ett nytt avtal. Det är den avtalsrörelse vi nu är på väg in i.  

Vem omfattas av kollektivavtalen? 

Det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal. En facklig organisation kan dock vidta stridsåtgärder för att få teckna kollektivavtal, varför frivilligheten inte alltid är reell. Saknas kollektivavtal gäller inte vilka arbetsvillkor som helst. Då gäller i stället lagens regler. 

I dag omfattas de allra flesta medarbetare i företag och offentlig sektor av kollektivavtal. Och i verksamheter med kollektivavtal ska avtalet tillämpas för alla medarbetare, oavsett om de är med i facket eller inte.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.