Kurser hos Svensk Handel

Svensk Handel erbjuder kurser inom arbetsrätt och personal, affärsjuridik och butikssäkerhet.

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler under våren 2021.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning. Du kan läsa mer om kursen nedan. 

 • Kurser
 • Kalender
Arbetsanpassning och rehabilitering - webbkurs

Kontakta oss för bokning av kursen och information: kurser@svenskhandel.se eller 010-47 185 96. Vid bokning kommer du få ett mail med inloggningsuppgift samt information om hur du loggar in. 

I denna webbkurs varvas teori med interaktiva inslag och filmade intervjuer med experter, representanter från Försäkringskassan och företag.

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskaper om vilket ansvar arbetsgivaren har i de fall anställda blir sjuka och behöver arbetsanpassning och rehabilitering. Kursen behandlar de lagar och regler som blir aktuella när någon blir sjuk, vilka aktörer som blir inblandade och vilka roller dessa har. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna att de fått verktyg för att hantera sjukdomsfall och rehabilitering på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Läs mer
Arbetsledningsrätt och förhandlingsskyldighet

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

-------------------------------------------------------------------------

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över olika situationer som kan uppkomma i verksamheten och då förhandling med facket är nödvändig. Syftet är också att ge kunskap om regelverket kring fackliga förtroendemän. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått ökad kunskap om reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och därmed kunna känna sig säkrare i sin hantering av förhandlingsskyldigheten under en beslutsprocess. Kursen hålls genom föreläsning och grupparbeten, men tillfälle ges också till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Läs mer
Avtalsfördjupning - Apoteksavtalet

OBS! Erbjuds endast som företagsintern kurs. Kontakta oss för bokning och information: kurser@svenskhandel.se eller 010-47 185 96.

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Läs mer
Avtalsfördjupning - Detaljhandelsavtalet

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

-------------------------------------------------------------------------

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte. OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för tjänstemannaavtalen då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Läs mer
Avtalsfördjupning - Lager- och E-handelsavtalet

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

------------------------------------------------------------------------------

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Eftersom partihandelsavtalet ersattes av Lager- och E-handelsavtalet den 1 januari 2019 kommer det nya regelverket särskilt gås igenom. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte. OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för tjänstemannaavtalen respektive detaljhandelsavtalet då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Läs mer
Avtalsfördjupning - Tjänstemannaavtalen

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

------------------------------------------------------------------------------

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte. OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för detaljhandelsavtalet då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Läs mer
Framgång i förhandling med facket

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

-------------------------------------------------------------------

Kursens syfte är att stärka deltagarnas kompetens i fackliga förhandlingar. Teoretisk kunskap om de regler som omgärdar arbetsrättsliga förhandlingar kommer att varvas med praktiska övningar i form av förhandlingsspel. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna en större säkerhet inför hur en förhandling planeras, genomförs och avslutas.

Läs mer
Grundläggande arbetsmiljö

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

------------------------------------------------------------------

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsmiljörättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. Kursen ger deltagarna bl.a kunskap om vad som förväntas av arbetsgivare och personer som fått arbetsmiljöansvar delegerat till sig i sin roll som t ex butiks- eller lagerchef. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna som är nödvändiga att känna till inom handeln. Naturligtvis ges även tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Läs mer
Grundläggande arbetsrätt

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

------------------------------------------------------------------------

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsrättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. Kursen ger deltagarna bl.a. verktyg för att välja rätt anställningsform vid inledandet av en anställning samt kunskap om hur och när en anställning kan avslutas. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna i såväl relationen mellan arbetsgivare och medarbetare som relationen mellan arbetsgivare och fackförbund. Naturligtvis ges även tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Läs mer
Grundläggande arbetsrätt webbkurs

Kontakta oss för bokning av kursen och information: kurser@svenskhandel.se eller 010-47 185 96.
Vid bokning kommer du få ett mail med inloggningsuppgift samt information om hur du loggar in.

I denna webb-kurs varvas teori med interaktiva inslag och filmade intervjuer med experter. Avsnittet Anställning har anpassats efter reglerna i Svensk Handels tre största kollektivavtal respektive lagen om anställning för icke kollektivavtalsbundna företag.

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsrättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna i såväl relationen mellan arbetsgivare och medarbetare som relationen mellan arbetsgivare och fackförbund.

Läs mer
Introduction to Swedish labour law

This course is an introduction to labour law and is intended to give HR-personnel and employees in management positions an overview of Swedish labour law. The intention is to give the participants guidelines on how to handle the legislation and the regulations of the collective bargaining agreements in practice. The course comprise the basics of Swedish labour law such as which employment form should be used when hiring and how and when an employment may be terminated by the employer. The participants will be given several possibilities to discuss and share experiences. .

Läs mer
Löneberäkning - Detaljhandelsavtalet / Lager- och E-handelsavtalet

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

-------------------------------------------------------------------------

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i de lagar och kollektivavtalsregler som reglerar löner, avdrag och olika ersättningsformer. Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i löneadministration. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap den behöver för att hantera företagets löneadministration i enlighet med lagar och kollektivavtal. OBS!!! Möjlighet finns att kombinera denna löneberäkningskurs med löneberäkning enligt tjänstemannaavtal då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Läs mer
Löneberäkning - Tjänstemannaavtalen

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

-----------------------------------------------------------------------

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i de lagar och kollektivavtalsregler som reglerar löner, avdrag och olika ersättningsformer. Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i löneadministration. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap den behöver för att hantera företagets löneadministration i enlighet med lagar och kollektivavtal. OBS!!! Möjlighet finns att kombinera denna löneberäkningskurs med löneberäkning enligt parti- eller detaljhandelsavtalen då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Läs mer
Omorganisation & arbetsbrist - onlinekurs i september 2021

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge dig som arbetsgivare de verktyg du behöver för att hantera omorganisation och arbetsbrist på företaget. För att uppnå detta kommer två av Svensk Handels erfarna experter inom arbetsrätt och förhandling att ge deltagarna en fördjupad genomgång av gällande regelverk samt tillhandahålla praktiska tips och exempel på dokumentation och övningsuppgifter.

Du lär dig bland annat:

 • Förberedelser och underlag inför fackliga förhandlingar
 • Genomförande av fackliga förhandlingar
 • Varsel till Arbetsförmedlingen
 • Riskbedömning i arbetsmiljöhänseende
 • Bestämmande av turordning
 • Omplaceringsskyldighet och begreppet tillräckliga kvalifikationer
 • Uppsägningsbesked och formaliakrav
 • Vad gäller under uppsägningstiden?
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Fingerad arbetsbrist
 • Tvister

Efter genomgången kurs ska deltagarna helt enkelt känna sig trygga i att hantera processen kring omorganisation och arbetsbrist, från början till slut.

Kurstillfällen

14 september 2021 klockan 09.00 - 10.30 och

16 september 2021 klockan 09.00 - 10.30

Kursen är uppdelad på två tillfällen á 1,5 timmar och det är viktigt att delta vid båda tillfällena.

Praktiska detaljer

Utbildningen hålls i Teams.

Innan kursstart finns möjlighet att delta vid ett kort testtillfälle för att säkerställa tekniken. En guide till Teams kommer att skickas ut tillsammans med annan information innan första utbildningstillfället.

Deltagare rekommenderas ha en grundläggande kunskap i arbetsrätt.

 

Läs mer
Omorganisation och arbetsbrist

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

----------------------------------------------------------------------

Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap i de regler och de situationer som aktualiseras i samband med en större omorganisation med därtill följande arbetsbrist. Kursen utgår från ett fiktivt bolag som står inför en större omorganisation. Under kursen kommer vi att följa det fiktiva bolaget genom exempelvis frågeställningar som uppkommer vid fackliga förhandlingar, vilka underlag som ska tillhandahållas, turordningsfrågor, eventuella avsteg från turordning samt arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Kursen innehåller båda praktiska exempel på dokumentation och praktiska övningsuppgifter. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna sig trygga i att hantera en arbetsbrist, från ax till limpa. Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om reglerna kring uppsägning på grund av arbetsbrist samt hur en större driftsinskränkning kan hanteras i praktiken. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt. OBS! Kan kombineras med kursen "Uppsägning och avskedande - de personliga skälen" under eftermiddagen. Anmälan till båda kurserna ger rabatt med 500 kronor.

Läs mer
Sjukdom och rehabilitering

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

----------------------------------------------------------------------

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskaper om vilket ansvar arbetsgivaren har i de fall anställda blir sjuka och behöver rehabilitering. Kursen behandlar de lagar och regler som blir aktuella när någon blir sjuk och går också igenom rättsfall, vilka ger vägledning för hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna att de fått verktyg för att hantera sjukdomsfall och rehabilitering på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Läs mer
Uppsägning och avsked - de personliga skälen

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

---------------------------------------------------------------------

Kursens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet samt att ge deltagarna vägledning i hur dessa fall ska hanteras för att undvika kostsamma fel. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna större säkerhet i hanteringen av misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet.

Läs mer
Uppsägning och avsked - de personliga skälen - onlinekurs i juni 2021

Kursens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet samt att ge deltagarna vägledning i hur dessa fall ska hanteras för att undvika kostsamma fel. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna större säkerhet i hanteringen av misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet.

Kursen går igenom:

 • Aktuell lagstiftning
 • Rättsfall
 • Procedurregler vid avslutande av anställning
 • Muntlig och skriftlig tillrättavisning
 • Övningsexempel

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om reglerna kring uppsägning på grund av personliga skäl och avsked samt hur dessa fall ska hanteras. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Kursen är uppdelad på två tillfällen á 1,5 timmar och det är viktigt att delta vid båda tillfällena.

Praktiska detaljer

Utbildningen hålls i Teams. En guide till Teams samt länk till kursen kommer att skickas ut tillsammans med annan information innan första utbildningstillfället.

8 juni klockan 13.00 - 14.30 och 10 juni klockan 13.00 - 14.30.

 

Läs mer
Webbinarium: Tillväxtverket informerar om avstämning och förlängning av korttidsstödet

Tillväxtverket informerar om avstämning och förlängning av korttidsstödet (juli-september 2021).

Tisdagen den 29 juni kl. 09.00-10.00 erbjuder Svensk Handel ett webbinarium där Tillväxtverket kommer att informera och svara på frågor om avstämning avseende stödmånaderna december 2020-juni 2021 och om stöd vid korttidsarbete under den föreslagna förlängningen juli-september 2021. Antal platser är begränsade. Välkommen att anmäla dig redan idag!

Webbinariet fokuserar på hur och när du ska göra en avstämning avseende stödmånaderna december 2020-juni 2021 och på vad du ska tänka på vid avstämningen. Vid webbinariet kommer Tillväxtverket även att informera om vad som gäller vid korttidsarbete under den föreslagna förlängningen juli-september 2021. Det kommer att finnas viss möjlighet att ställa frågor under webbinariet. Tillväxtverket har dock efterfrågat att så långt som möjligt få eventuella frågor i förväg för att på bästa sätt kunna besvara dessa under presentationen.

Webbinariet är endast för Svensk Handels medlemmar och kommer att spelas in och finnas tillgängligt på Arbetsgivarguiden tillsammans med Tillväxtverkets presentation.

Här kan du skicka in dina frågor till webbinariet:

kurser@svenskhandel.se

 

 

Läs mer
Webbinarum: Distansarbete - nära eller långt borta?

Pandemin har påverkat förutsättningarna för arbetets utförande på många sätt. Bland annat har vi behövt undvika trängsel. Ett sätt att åstadkomma det har varit att, där det varit möjligt, låta arbete utföras på distans.

Distansarbetet under pandemin har gett många erfarenheter och gjort att många bekantat sig med olika tekniska lösningar för arbete från andra platser än det traditionella kontoret. När pandemin nu verkar börjar släppa sitt grepp uppkommer i vissa verksamheter frågan om, och i så fall vilken utsträckning, distansarbete kan vara ett alternativ även på längre sikt.

I ett webbinarium kl. 14-15 tisdagen den 22 juni diskuterar vi olika aspekter av distansarbete - vem bestämmer om eventuellt distansarbete, bör villkor för distansarbete regleras i ett individuellt avtal, vilka arbetsmiljöaspekter är viktiga att tänka igenom med mera?

Vid webbinariet kommer vi att presentera bland annat:

Checklista distansarbete - vad är bra att tänka på       

Exempelmall för avtal om distansarbete                     

Checklista arbetsmiljö vid distansarbete

Vi avser även att genomföra webbinariet den 17 augusti kl. 14-15.

Webbinariet är endast för Svensk Handels medlemmar och kommer att spelas in och finnas tillgängligt på Arbetsgivarguiden.

 

 

Läs mer

Filtrera