Hoppa till innehåll

All fakturering av medlemsavgifter sköts centralt av Svenskt Näringsliv. I slutet av mars skickas en faktura för medlemsavgifter för första halvåret och i slutet av september faktureras medlemsavgifter för andra halvåret.

Beräkningsunderlag för avgiften är de utbetalda lönesummor för föregående år som har rapporterats in av dig som företag. Under januari får du som företagare information från Svenskt Näringsliv om föregående års beräkningsunderlag. Du får också information om hur du gör för att kunna rapportera in lönesummorna för föregående år.

Du har då ungefär en månad på dig att rapportera in uppgifterna. Om ditt företags uppgifter inte har rapporterats in räknas tidigare års lönesummor upp med 20 procent. Nytillkomna medlemsföretag faktureras löpande. Vilken period som avgiften avser ser du på fakturaspecifikationen.

Inrapportering av lönesummor

Storleken på medlemsavgiften baseras på de lönesummor som du har rapporterat in på ditt företag via Medlemsuppgift.se.

I början av april faktureras avgifter avseende första halvåret och i början av oktober faktureras avgifter för andra halvåret. Beräkningsunderlag för avgiften är lönesummor för föregående år som rapporterats in av företaget. Om uppgifter inte har rapporterats in räknas tidigare års lönesummor upp med 20 procent.

Svenskt Näringsliv hanterar all fakturering för medlemskap i deras medlemsorganisationer, fakturan innefattar medlemskap i både Svensk Handel och Svenskt Näringsliv.

Läs mer: Vi är del av Svenskt Näringsliv

Fördelningen av avgiften för medlemskap mellan medlemsavgift och serviceavgift fastslås vid Svensk Handels föreningsstämma som hålls i maj varje år.

Avgifterna fördelas på olika juridiska enheter, därför är det flera rader på fakturan. Medlemsavgifterna är inte momsbelagda och heller inte avdragsgilla. Serviceavgifterna däremot är både momsbelagda och avdragsgilla. Längst ner på fakturan finns olika summeringar av belopp.

Medlemsföretag betalar avgift både till Svensk Handel och till Svenskt Näringsliv. Svensk Handel debiterar för medlemskap på följande sätt (avgifterna avser år 2023).

  • Svensk Handel består av två föreningar som debiterar medlemsavgift. Den sammanlagda föreningsavgiften är 4 500 kronor per år. För näringspolitiskt medlemskap (annan verksamhet än handel) 2 500 kronor.

  • Svensk Handel AB debiterar en serviceavgift. Årsavgiften är 0,19 procent av lönesumman och beräknas på senast inrapporterad lönesumma. 4 500 kronor av framräknat belopp räknas av från serviceavgiften och ingår i medlemsavgiften till Föreningen Svensk Handel, se ovan. Lägsta serviceavgift som debiteras är 700 kronor.

  • För Näringspolitiskt medlemskap är årsavgiften 0,08 procent av lönesumman. Lägsta serviceavgift som debiteras är 700 kronor.

Inrapporterad lönesumma till Svensk Handel avser lön till anställda föregående år och exkluderar lön till VD, ägare med familj.

Svenskt Näringsliv debiterar för medlemskap på följande sätt:

Medlemsavgift: 0,071 procent av (lönesumma – grundavdrag 500 tkr). Minimiavgift 319 kronor.

Serviceavgift: 0,006 procent av (lönesumma – grundavdrag 500 tkr). Minimiavgift 131 kronor.

Inrapporterad lönesumma till Svenskt Näringsliv inkluderar även lön till VD, ägare med familj.

Här kan du läsa mer om upplägget för medlemsavgiften

Som medlem i Svensk Handel blir du också medlem i Svenskt Näringsliv.Det betyder att en del av medlemsavgiften går till Svensk Handel och en del går till Svenskt Näringsliv. Uppdelningen sker automatiskt, så du som medlem behöver bara betala till Svensk Handel. Den lägsta avgiften är 5 650 kronor per år och företag.

Avgift till Svensk Handel

Avgiften till Svensk Handel är 0,19 procent av den sammanlagda årslönesumman av samtliga anställda i företaget, exklusive lönen till ägare med familj och vd. Minimiavgiften är 5 200 kronor.

Avgift till Svenskt Näringsliv

Avgiften till Svenskt Näringsliv är 0,08 procent av den sammanlagda årslönesumman av samtliga anställda i företaget, inklusive lön till ägare med familj och vd, men minus ett grundavdrag på 500 000 kronor. Minimiavgiften är 450 kronor.

För företag med fler än 249 anställda, eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda, gäller särskilda regler för medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv.

Medlem i annan arbetsgivarorganisation

För företag som har medlemskap i annan arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv finns möjlighet att teckna ett näringspolitiskt medlemskap i Svensk Handel. För båda medlemskapen gäller att företaget är medlem i både Svensk Handel och Svenskt Näringsliv.

Medlemsavgiften för de näringspolitiska medlemmarna 0,08 procent av årslönesumman, exklusive lön till ägare med familj och vd. Minimiavgiften är 2 500 kr till Svensk Handel.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.