Välkommen till Svensk Handel

Svensk Handel är en medlemsorganisation som företräder företag inom detalj- parti- och e-handel. Vi är handelns arbetsgivarpart som förhandlar fram och sluter kollektivavtal med fackförbunden. Svensk Handel är Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation.

Svensk Handel erbjuder dig som är medlem arbetsrättslig och affärsjuridisk service och håller dig uppdaterad med aktuella handelsfrågor. Vi erbjuder även rådgivning, säkerhetslösningar, utbildning med mera.

Som medlem har du tillgång till många medlemsförmåner som du kan ha stor nytta av.   

Vi är del av Svenskt Näringsliv

Svensk Handel har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv. Tillsammans med 49 medlemsorganisationer är vi den ledande företagarorganisationen i Sverige. Ett medlemskap i Svensk Handel innebär att även ditt företag är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om

  • minskat regelkrångel
  • skatter
  • kompetensförsörjning
  • energi
  • infrastruktur

och ett bra företagsklimat i hela landet. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.

I Sverige och i EU

Svenskt Näringslivs arbete har bred förankring både nationellt och lokalt via 21 regioner. Svenskt Näringsliv finns också på plats i Bryssel för att påverka beslutsfattare och bevaka viktiga beslut som fattas inom EU.

Vår gemensamma samverkan med en bred expertkunskap gör oss till en stark kraft på den svenska
arbetsmarknaden. Vi är en tung motpart till de fackliga organisationerna i avtalsrörelserna vilket gynnar de företag som är våra medlemmar. Att vi tillsammans har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv gör det också möjligt att erbjuda mycket förmånliga pensions- och försäkringslösningar till våra medlemmar. Läs mer om Svenskt Näringslivs arbete på svensktnaringsliv.se.