Är du redo för tillgänglighetsdirektivet?

Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, det så kallade tillgänglighetsdirektivet syftar till att förbättra EU:s inre marknads funktion för tillgängliga produkter och tjänster vilket kommer att ge fördelar för personer med funktionsnedsättning och äldre inom EU.

Lagen innebär att vissa produkter och tjänster ska uppfylla krav på tillgänglighet. Det finns också vissa förutsättningar när undantag får göras. Allt detta påverkar i olika grad Svensk Handels medlemmar. Det är inte helt enkelt att beakta alla perspektiv.

Svensk Handel har med anledning av detta tagit fram ett erbjudande till alla medlemmar för att underlätta arbetet med att uppfylla de kommande lagkraven.

Tillsammans med vår partner Metamatrix får du som medlem i Svensk Handel 20% rabatt på ordinarie pris på ett antal centrala delar för att möta de nya kraven. Bland annat rådgivningsmöte, orientering för hela företaget och grundutbildning i digital tillgänglighet inklusive lagkraven.

Läs mer om medlemserbjudandet från Metamatrix här >>

Publicerad: 2022.10.12 Senast uppdaterad: 2022.10.12 Kategorier: Medlem, Medlemsaktuellt