Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet

Stiftelsens syfte är att befrämja handelns utveckling genom att stödja projekt med handelsföreningar, nätverk eller samverkansorganisation som bärare.

Projekt skall ha inriktning som leder till egenhjälp, företrädesvis medlemmar i Svensk Handel, gällande handels transformation, marknadsutveckling och konsumentkännedom. Satsningar som befrämjar arbete i samverkansmodeller som stödjer ökad kunskap om handelns behov för att medverka i handelsplatsutveckling. Stiftelsen medverkar också till  (FOU) forskning och utveckling om handels betydelse och roll i samhällsutvecklingen kopplat till universitet och högskolor. Anslag beviljas inte för enskilda stipendier eller projekt som konstateras vara av kommersiell art.

Beviljade anslag är kopplat till f.d. Köpmannaförbundets länsindelning vilket representerar andelar i stiftelsen totala kapitalförvaltning. Beroende på vilket län (geografiska område) ansökningar kommer ifrån påverkas anslagens storlek i förhållande till andelens värde. Dessa andelar utgör donationer från Köpmannaförbundets länsförbund runt om i landet.

Sök bidrag från stiftelsen

För nationella utbildnings- och forskningsändamål söker man bidrag direkt från stiftelsen via dess kansli. Här kan du söka bidrag från stiftelsen

Stiftelsen förvaltar också ett antal andra stiftelsen som har en bakgrund inom Köpmannaförbundet och med andra ändamål t ex understöd till före detta köpmän.

Stiftelsen styrelse har också uppdraget att förvalta de utmärkelser som skapats för att hedra köpmän som gjort extraordinära insatser för handeln, till exempel Thunholmplaketten som skapats till minne av en av pionjärerna inom Köpmannarörelsen.

Stiftelsens ordförande

Håkan Gustafsson
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm
E-post: stiftelsen@kopmannaforbundet.se

Stiftelsens administrative förvaltare

Maria Öström, Svensk Handel

103 29 Stockholm

E-post: stiftelsen@kopmannaforbundet.se
Tel: 010-47 18 500

Stiftelsens adress

Besöksadress
Regeringsgatan 60

Postadress
103 29 Stockholm

Publicerad: 2015.04.22 Senast uppdaterad: 2022.11.25