Betalfrågor

Här hittar du information om sedelutbytet, kontaktlösa betalningar, rätt teknik och mycket mer gällande betalfrågor. Här ser du också senaste nyheter och pågående remissärenden som Svensk Handel hanterar.