Betalfrågor

Här hittar du information om sedelutbytet, kontaktlösa betalningar, rätt teknik och mycket mer gällande betalfrågor.

5 november

Di konferens: Framtidens betalningar

Läs mer och anmäl intresse

Kontaktlösa betalningar

Oacceptabla förslag i EU:s andra betaltjänstdirektiv

Kritik mot EBAs nya riktlinjer

Handeln kan bli kontantfri innan 2030

Om trenden fortsätter kan 90 procent av transaktionerna ske med kort redan år 2020.

Det här gör Svensk Handel

  • Svensk Handel arbetar aktivt för att minimera kortavgifterna för såväl den fysiska handeln som 
    e-handeln. Vi upphandlar kontinuerligt ramavtal för kortavgifter, kortterminaler och mobila betallösningar för att sänka medlemsföretagens kostnader.
  • Svensk Handel, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Parkeringsföreningen och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare samverkar för att hitta lösningar att öka kortanvändningen vid småbetalningar.
  • Svensk Handel för löpande diskussioner med Pan Nordic, banker, kortnätverk, operatörer med flera för att driva handelns frågor.
  • Svensk Handel har kontinuerlig kontakt med Riksbanken och politiker för att tydliggöra vad som händer och bör göras för ett väl fungerande betalsystem.
  • Svensk Handels betalgrupp driver gemensamma betalfrågor. Bland andra ingår ICA/ICA Banken, KF, Axfood, H&M och IKEA i gruppen.
  • Kortfrågor är i hög grad internationella och Svensk Handel driver dessa frågor via Eurocommerce.