Betalfrågor

Här hittar du information om sedelutbytet, kontaktlösa betalningar, rätt teknik och mycket mer gällande betalfrågor. Här ser du också senaste nyheter och pågående remissärenden som Svensk Handel hanterar.

Remiss 2019-12-12

Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

Svensk Handels remissyttrande på promemorian gällande förslag som syftar till att stärka konsumentskyddet när betaltjänster tillhandahålls: Vi tillstyrker förslaget i promemorian. Dock tycker vi det är rimligt att överväga och utreda förslagets rättsliga ansvarsutformning.