Signaturköp: Inte längre giltigt att godkänna kortköp med signatur

Signatur vid kortköp nekas från och med 1 november

Från och med 1 november 2020 kommer signatur inte längre vara en godkänd metod att identifiera kunden med. Nu gäller PIN-kod vid kortköp med svenska kort. Försök att genomföra kortköp med signatur kommer härmed avvisas av svenska kortutgivare.

Den 14 september 2019 infördes nya regler om stärkt kundautentisering inom EES* för att minska risken för bedrägerier. Den 15 maj 2020 meddelade den Europeiska Bankmyndigheten (EBA) att signatur inte längre är en godkänd metod att identifiera kunden, då kortutgivaren inte kan verifiera den.

Nu sker övergång till nya regler

För att åstadkomma en smidig och tydlig övergång till nya regler för den svenska marknaden, rekommenderar Card Payment Sweden, efter samråd med Svensk Handel och Visita, samtliga svenska kortutgivare att neka transaktioner med signatur från och med den 1 november.

Card Payment Sweden rekommenderar att butiker, restauranger, hotell och andra säljställen förbereder för en övergång till nya regler. Signatur kommer inte att fungera vid köp med svensk kort från och med den 1 november 2020.

Man bör ha beredskap för att kunna upplysa kunderna om att det finns nya regler som inte tillåter signatur som alternativ till PIN-kod som verifieringsmetod vid kortköp.

Kontaktlösa betalningar och utländska kort

Kontaktlösa betalningar kommer att fortsätta att fungera som tidigare, vilket innebär att transaktioner under 400 kronor fortsatt inte behöver verifieras med PIN-kod.

Kort utgivna utanför EES (till exempel USA, Kina och Ryssland) omfattas inte av EUs regelverk, och kan därför fortsatt verifieras med signatur.

 

EES – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – är ett samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, Liechtenstein och Norge.

Vad innebär PSD2?

PSD2Payment Services Directive 2 – är ett EU-direktiv som syftar till att öppna upp och stimulera konkurrensen inom betalningsmarknaden samt för att skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. Regelverket omgärdar aspekter såsom säkerhet och transparens kring användares och leverantörers rättigheter och skyldigheter och inbegriper bland annat:

  • nya tekniska standarder (Regulatory Technical Standards - RTS) som syftar till att harmonisera och standardisera regelverken kring betalningar inom EU
  • starkare autentisering/identifiering (Strong Customer Authentication, SCA) vid kortköp, som syftar till att minska bedrägerier.

Regelverket omfattar kortutgivare och kortinlösare samt påverkar dig som tar betalt med kort.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Bengt Nilervall
Publicerad: 2020.09.16 Senast uppdaterad: 2020.09.16 Kategorier: Betalfrågor Nyheter, Betalfrågor, Medlemsaktuellt

Skriv en kommentar