Signaturköp: Inte längre giltigt att godkänna kortköp med signatur

Signatur vid kortköp nekas från och med 1 november

Från och med 1 november 2020 kommer signatur inte längre vara en godkänd metod att identifiera kunden med. Nu gäller PIN-kod vid kortköp med svenska kort. Försök att genomföra kortköp med signatur kommer härmed avvisas av svenska kortutgivare.

Den 14 september 2019 infördes nya regler om stärkt kundautentisering inom EES* för att minska risken för bedrägerier. Den 15 maj 2020 meddelade den Europeiska Bankmyndigheten (EBA) att signatur inte längre är en godkänd metod att identifiera kunden, då kortutgivaren inte kan verifiera den.

Nu sker övergång till nya regler

För att åstadkomma en smidig och tydlig övergång till nya regler för den svenska marknaden, rekommenderar Card Payment Sweden, efter samråd med Svensk Handel och Visita, samtliga svenska kortutgivare att neka transaktioner med signatur från och med den 1 november.

Card Payment Sweden rekommenderar att butiker, restauranger, hotell och andra säljställen förbereder för en övergång till nya regler. Signatur kommer inte att fungera vid köp med svensk kort från och med den 1 november 2020.

Man bör ha beredskap för att kunna upplysa kunderna om att det finns nya regler som inte tillåter signatur som alternativ till PIN-kod som verifieringsmetod vid kortköp.

Kontaktlösa betalningar och utländska kort

Kontaktlösa betalningar kommer att fortsätta att fungera som tidigare, vilket innebär att transaktioner under 400 kronor fortsatt inte behöver verifieras med PIN-kod.

Kort utgivna utanför EES (till exempel USA, Kina och Ryssland) omfattas inte av EUs regelverk, och kan därför fortsatt verifieras med signatur.

 

EES – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – är ett samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, Liechtenstein och Norge.

Vad innebär PSD2?

PSD2Payment Services Directive 2 – är ett EU-direktiv som syftar till att öppna upp och stimulera konkurrensen inom betalningsmarknaden samt för att skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. Regelverket omgärdar aspekter såsom säkerhet och transparens kring användares och leverantörers rättigheter och skyldigheter och inbegriper bland annat:

  • nya tekniska standarder (Regulatory Technical Standards - RTS) som syftar till att harmonisera och standardisera regelverken kring betalningar inom EU
  • starkare autentisering/identifiering (Strong Customer Authentication, SCA) vid kortköp, som syftar till att minska bedrägerier.

Regelverket omfattar kortutgivare och kortinlösare samt påverkar dig som tar betalt med kort.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Bengt Nilervall
Publicerad: 2020.09.16 Senast uppdaterad: 2020.09.16 Kategorier: Betalfrågor Nyheter, Betalfrågor, Medlemsaktuellt 6

Skriv en kommentar

Kommentarer (6)

Kommentar skapad 2022-08-15 14:58 Svensk Handel
15 aug 2022 kl 14:58

Hej,
Alla kort utgivna inom EU kräver numera att kortinnehavaren anger sin pinkod om detta krävs. Av säkerhetsskäl godkänns inte kortköp med signatur.
Kort utgivna utanför EU där kan signaturköp godkännas.

Vänliga hälsningar //

Kommentar skapad 2022-07-20 03:59
20 jul 2022 kl 03:59

ska man inte kunna betala med sitt betalkot

Kommentar skapad 2022-07-19 13:08
19 jul 2022 kl 13:08

ska vi inte kunna betala med betalkort mer

Kommentar skapad 2022-06-29 15:26 Svensk Handel
29 jun 2022 kl 15:26

Hej!

Kort som är utgivna inom EU ska alltid gå över pin. Kort som är utgivna utanför EU - där kan signatur gälla. Viktigt här att ta legitimation och säkerställa att kort och id-handling har samma ägare. Denna extra kontroll för att undvika risker.

Kommentar skapad 2022-06-27 21:47
27 jun 2022 kl 21:47

Hej. Jobbar på en ica butik och har en del Amerikanska kunder/kort som vill handla. Deras kort går alltid över till sign. Köp vad gäller. Enligt kund har vi ej "rätt" att neka detta köp. Mvh Tove-lill Nordby.

Kommentar skapad 2022-01-11 07:15
11 jan 2022 kl 07:15

Så om jag har ett franskt kort kommer jag inte kunna betala i en svensk butik online?

Kommentar skapad 2022-01-18 16:16 Svensk Handel
18 jan 2022 kl 16:16

Hej,

Det inte ska vara några konstigheter att använda sig av europeiska kort inom EU. I fysisk butik krävs pinkod och i online krävs stärkt autentisering via bankid eller någon legitimering.