Hoppa till innehåll

Vill du också jobba hållbart? Så här kan ditt företag minimera negativ påverkan på människa, samhälle och miljö – samtidigt som affärs- och samhällsnytta maximeras.

3b31c785670d4ed3ad2bb027d13b18d9.jpg

Allt börjar i din egen organisation: Gott ledarskap, jämställdhet, mångfald, säkerhet och en värdegrund som inkluderar hållbarhet lägger grunden för en hållbar verksamhet och en attraktiv arbetsplats.

Kunderbjudandet

Underlätta för kunden att göra goda val. Produktmärkningar, möjlighet att låna eller hyra, internettjänster och samarbeten med ideella organisationer uppskattas av både anställda och kunder.

Inköp och produktion

God kontakt med leverantörer och affärspartners ger winwin-effekt. Se över kedjan från design, materialval och produktionsförhållanden till användning och avfall.

Resursförbrukning

Ekonomi och hållbarhet går ofta hand i hand när det gäller exempelvis energiförbrukning, förpackningar, transporter, tjänsteresor/-bilar, lager, lokaler, inredning, möten och event.

Så här kommer du igång med ditt hållbarhetsarbete
  1. Engagera ledning, styrelse, ägare och medarbetare. Alla ska känna ansvar och delaktighet i hållbarhetsarbetet.

  2. Tänk tio år framåt. Gör en riskanalys. Vad kan hända med råvaror, klimat, lagstiftning, teknik-utveckling och kundernas preferenser?

  3. Sätt en vision för hållbarhetsarbetet. Var vill ni vara om tio år och vad vill ni åstadkomma?

  4. Analysera risker och möjligheter utifrån ett håll-barhetsperspektiv vad gäller ert kunderbjudande, inköp, produktion, resurseffektivitet och er roll som arbetsgivare.

  5. Ta ställning, prioritera; Det här kan och vill vi ta ansvar för – och vi börjar med det här.

  6. Tänk långsiktig, planera och sätt mål. Fördela därefter ansvaret.

  7. Följ upp. Rapportera regelbundet till ledningen.

  8. Kommunicera vad ni vill uppnå och vad ni åstadkommer. Både internt och externt.

  9. Analysera arbetet kontinuerligt. Vad blev bra och vad kan vi göra bättre?

  10. Låt er inspireras av duktiga kollegor i branschen och hitta på egna sätt att arbeta hållbart.

magnus-nikkarinen.jpg

Magnus Nikkarinen

Näringspolitisk expert

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.