Hoppa till innehåll

Plastskatten är ett faktum och innebär skatt på plastbärkassar och små påsar upp till 7 liter. Svensk Handel svarar på några av de vanligaste frågorna kring plastskatten som införs 1 mars respektive 1 maj, 2020.

5737362edc7d439c8426a783a01019fa.jpg

Denna artikel uppdaterades 2020-04-30.

Skatten kommer att tillämpas i två steg:

Du som handlare kan från och med den 1 mars registrera dig som så kallad lagerhållare. Det innebär att du kan hålla ett obeskattat lager plastpåsar. Skattebetalningen skjuts då upp till den punkt då plastpåsarna tas i bruk, exempelvis då de tillhandahålls kunder i butiken. 

Den 1 maj träder resterande lagstiftning i kraft vilket innebär att skatt tillämpas på alla påsar som sätts på marknaden. Observera att de påsar eller kassar som finns på marknaden innan detta datum inte är föremål för beskattning om man inte är lagerhållare.

I det följande besvarar vi några av de vanligast förekommande frågorna från våra medlemmar: 

Plastskatten är inte differentierad - vad innebär det?

Lagstiftningen gör ingen skillnad på vilket typ av plastmaterial som kassarna och påsarna är gjorda av. Det innebär att kassar av förnyelsebar eller återvunnen plast beskattas på samma sätt som en fossilbaserad kasse, något som Svensk Handel har kritiserat.

Läs även: Nu kommer plastpåseskatten – detta gäller

Vilka alternativ till bärkassar i plast finns?

Många handlare erbjuder redan idag andra typer av kassar av exempelvis papper eller bomull. Dessa är inte föremål för skatten och inte heller plastkassar som definieras som flergångskassar.

Får jag som handlare ta mer betalt?

Det står dig som tillhandahåller plastbärkassar fritt att sätta det pris som du tycker är lämpligt, oberoende av vilken skattesats som kassarna och påsarna har. Svensk Handel räknar med att punktskatten på plastbärkassar gör att en plastkasse kommer att kosta mellan 6-7 kronor.

Vem betalar skatten på plastpåsar?

Den som importerar kassar och påsar till den svenska marknaden, eller tillverkar dessa på svensk mark ska betala skatten när de säljer kassarna/påsarna vidare. Det kommer dock också finnas ett system som innebär att aktörer kan ansöka om att bli registrerade lagerhållare. Det innebär att man kan skjuta upp skatten till det tillfället när kassarna lämnar det egna lagret. Den ansökan görs till Skatteverket.

Beskattas påsar som handlarna köpt in före 1 maj?

En vanlig restaurang eller butikskedja som inte är godkänd som lagerhållare för plastbärkassar behöver inte betala skatt för de plastbärkassar som de har i lager före den 1 maj 2020. Det spelar ingen roll var inom butikskedjan kassarna/påsarna är lagrade.

Vad bör jag som handlare tänka på redan nu?

Du bör fundera på om det finns anledning för dig att ansöka om att bli registrerad lagerhållare, för att:

  • du måste betala skatt på alla kassar/påsar som lämnar lagret, oberoende av om kassarna fanns i lagret före eller efter den 1 maj. 

  • bättre kunna styra över när skatten för de kassar och påsar man har i lager ska betalas

  • möjligheten med att vara lagerhållare innebär att skatten kan skjutas upp till det tillfälle de tas i bruk, till exempel då de hamnar hos konsumenten i butik.

Inkluderas e-handelns påsar i lagstiftningen?

Påsar som typiskt sett används för att skydda varor och kläder vid frakt, som inte är avsedda att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa eller bära varor från ett försäljningsställe, är inte skattepliktiga enligt 2 § i lagstiftningen (ex. s.k. polybags).

Inkluderas apotekens skyddspåsar för återlämnande av läkemedel i lagstiftningen?

Plastpåsar som är avsedda för att återlämna överblivna läkemedel från konsumenter till apotek för destruering av läkemedel är inte avsedda att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa eller bära varor från ett försäljningsställe. Skatteplikt föreligger därför inte.

Vilka typer av småpåsar är skattepliktiga?

Det är i första hand små plastpåsar av engångskaraktär som tillhandahålls konsumenter för att fyllas med varor, t.ex. s.k. fruktpåsar, godispåsar och fryspåsar.

Innefattas papperspåsar med plastfönster i lagstiftningen?

I dagsläget ja. Dessa påsar finns t.ex. på brödavdelningen/ brödhyllan för konsumenter att själva packa brödet i. Används dessa påsar typiskt sett för att konsumenter ska packa varor i själva så är de skattepliktiga. EU-kommissionen har dock, i den notifiering som Sverige gjort kring lagstiftningen, ifrågasatt en sådan definition. Det återstår därför att se om lagstiftaren ämnar justera det framöver.

Kassar/Påsar som packas av butikspersonal som till exempel påsar för grillad kyckling är undantagna skatten då syftet i främsta hand är att utgöra förpackning. 

Hur ska jag som butiksinnehavare kommunicera kring skatten med mina kunder?

Den nya skattelagstiftningen ställer inga krav på informationsinsatser om motivet till att införa skatten. Om behov av information till kunderna ändå föreligger så är rekommendationen att hänvisa till regeringens beslut. 

Denna artikel uppdaterades 2020-04-30.

magnus-nikkarinen.jpg

Magnus Nikkarinen

Näringspolitisk expert

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.