Hoppa till innehåll

Globaliseringen och den digitala transformationen leder till genomgripande samhällsförändringar, möjligheter och utmaningar för svenska handelsföretag. Förändringen sker i hög takt och människor och företags sätt att agera, interagera och kommunicera har aldrig varit mer föränderliga. Inte minst inom internationell handel.

90025a508066494f95a4508888a24064.jpg

I det digitala skiftet är det avgörande att svenska handelsföretag har de rätta förutsättningarna för omställningen. Sänkta kostnader, enklare regelverk, rimliga löneökningar och mer kunskap är åtgärder som behövs för att svenska handelsföretag ska kunna konkurrera med omvärlden. Svensk Handel är handels röst i samhällsdebatten och påverkar beslutsfattare på hemmaplan och i EU.

Det här verkar Svensk Handel för
  • Enhetlighet- att samma regler gäller för alla medlemsstater i EU för att underlätta handel över gränserna och samtidigt skapa konkurrens på lika villkor.

  • Tydlighet- det ska vara lätt att göra rätt som företag och förstå vad som gäller.

  • Balans- en välfungerande marknad kräver att såväl konsumenters som handelsföretags intressen beaktas.

  • Teknikneutrala och framtidssäkrade regler – det ska finnas en långsiktighet i de regelverk som presenteras så att marknaden präglas av stabilitet och förutsägbarhet.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.