Hoppa till innehåll

Orolig omvärld hämmar handelns framtidsförväntningar

Det nuvarande omvärldsläget grusar svenska handlares framtidstro. Handelsbarometern i mars visar att förväntningarna inom alla delar av handeln sjunker jämfört med föregående månad.

4dc0424215564b9b812170443549cf53.jpg
Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel

Störst är effekten för partihandeln, där förändringar i det internationella handelsflödet slår igenom snabbt. Återhämtningen från föregående månad är nu borta, efter att partihandeln i mars backat till ett indikatorvärde på 92,1, vilket är en minskning med 6,4 enheter och tydligt under den neutrala nivån på 100. Partihandeln är också den del av handeln som i störst utsträckning anser sig behöva öka sina lager den närmaste tiden.

- Följdeffekterna av kriget i Ukraina tillför ny osäkerhet inom partihandeln. Efter drygt ett år med skyhöga fraktkostnader och leveransförseningar samt prishöjningar på diesel och bensin, kommer nu ytterligare problem inom leverantörskedjan, vilket hämmar framtidstron.

Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel

Butikshandeln tror på minskad lönsamhet

Den fysiska butikshandeln är det segment som tappar minst i månadens handelsbarometer och landar på 95,1, vilket är under den neutrala nivån och innebär att framtidsförväntningarna är negativa. Man har en i stort sett neutral syn på försäljningen, men minskad lönsamhet och något minskade anställningsplaner gör att segmentet backar med 0,7 enheter.

- Fler har hittat tillbaka till butikerna efter pandemin vilket märks av på de hyfsat positiva tongångarna gällande försäljningen inom butikshandeln. Men nya osäkerheter kring exempelvis den höga inflationen sänker samtidigt förväntningarna inom butikshandeln säger Johan Davidson.

E-handeln sticker ut som det enda segmentet som nätt och jämnt uppvisar en svagt positiv framtidsindikator med ett värde på 100,2 – precis över den neutrala nivån. Det är dock en tydlig minskning med tre enheter jämfört med föregående månad, då siffran låg på 103,2.

- Det är ett tapp från positiva nivåer. E-handelns framtidstro har sjunkit efter det att pandemirestriktionerna avvecklades och fler handlar i fysiska butiker. Nu tillkommer aspekten av oroliga tider, hög inflation och att hushållen håller hårdare i plånboken, avslutar Johan Davidson.

Svensk Handels Framtidsindikator sammanfattar handlarnas tro på framtida försäljning, anställningsvilja och lönsamhet de kommande tre månaderna. Ett värde på 100 indikerar en neutral nivå.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.