Handelsbarometern

Svensk Handels månatliga indikator som mäter framtidsförväntningarna bland svenska handelsföretag.

Rapporten ger en inblick i hur butiks- och e-handeln tror att försäljning, antalet anställda och lönsamheten kommer att utvecklas de kommande tre månaderna. Handlarnas framtidsförvätningar sammanfattas i Handelsbarometerns Framtidsindikator.

Handelsbarometern juni 2022

Fortsatt nedgång i handlarnas framtidstro

Svensk Handels Handelsbarometer för juni månad visar att den dystra trenden håller i sig. Svenska handlare uppvisar för tredje månaden i rad negativa framtidsförväntningar. Ljuspunkten finns inom dagligvaruhandeln, där framtidsförväntningarna stiger från låga nivåer.

Handelsbarometern maj 2022

Dystra framtidsförväntningar bland svenska handlare

Konjunkturavmattning, utbudsproblem och hög inflation bidrar till fortsatt oro inom den svenska handeln. Handelsbarometern för maj månad visar på en minskad framtidstro i hela handeln.

Handelsbarometern april 2022

Pessimistisk trend för butiks- och e-handlare håller i sig

Prisuppgångar och osäkerhet kring omvärldsutvecklingen leder till att stora delar av handeln fortsatt tror att kommande tre månader blir tuffa utifrån såväl försäljning, antalet anställda som lönsamhet. Det visar Handelsbarometern för april månad.

Handelsbarometern mars 2022

Orolig omvärld hämmar handelns framtidsförväntningar

Det nuvarande omvärldsläget grusar svenska handlares framtidstro. Handelsbarometern i mars visar att förväntningarna inom alla delar av handeln sjunker jämfört med föregående månad.

Handelsbarometern februari 2022

Slopade restriktioner höjer förväntningarna inom handeln

Att samhället nu återgår till en mer normal tillvaro präglar Handelsbarometern för februari månad. I och med slopade restriktioner ökar optimismen inom både butiks- och partihandeln. E-handeln backar något, men befinner sig alltjämt på en hög nivå.

Handelsbarometern januari 2022

Handlarnas framtidstro faller under inledningen av året

Oron inom handeln är fortsatt påtaglig. Handelsbarometern för januari månad visar att framtidsförväntningarna inom butikerna, e-handeln och partihandeln minskar för andra månaden i rad.

Handelsbarometern december framtidstron faller

Osäkert pandemiläge får handlarnas framtidstro att falla

Efter flera månader med positiva tongångar i handeln faller framtidsförväntningarna i december månads Handelsbarometer.

Fortsatt vind i seglen för handelns försäljning

Fortsatt vind i seglen för handelns försäljning

Handlarna ser med optimism fram mot årets viktigaste försäljningsperiod med Black Friday och julhandeln.

Handlarna ser ljust på årets viktigaste försäljningsperiod

Handlarna ser ljust på årets viktigaste försäljningsperiod

Handeln är optimistisk inför Black Friday och julhandeln. Trots växande fraktproblematik är framtidstron i både butiks- och e-handeln positiv inför årets avslutande månader. Det visar Handelsbarometern för oktober.

Avvecklade restriktioner får handlarna att tro på butiken

Avvecklade restriktioner får handlarna att tro på butiken

Slopade restriktioner och ökade besöksflöden gör att butikshandlarna ser ljust på framtiden. Försäljningen av varor som klockor, glasögon och kläder har tagit fart och optimismen inom sällanköpshandeln stiger till den högsta nivån sedan 2019.

Handlarna väntar sig en stark höst

Handlarna väntar sig en stark höst

Även om framtidstron i butikshandeln faller tillbaka något ligger den på historiskt höga nivåer. I e-handeln ökar återigen optimismen efter några ljumma sommarmånader. Det visar månadens Handelsbarometer.

Fortsatt positiv framtidstro inom handeln

Fortsatt positiv framtidstro inom handeln

Handelsbarometern för juli månad visar att handlarna fortsätter reagera positivt på att allt fler vaccineras, restriktioner hävs och att smittspridningen i samhället sjunker. Svenska handlare ser alltså fram mot hösten med viss optimism.

Butikshandeln räknar med revansch – framtidstron lyfter rejält

Butikshandeln räknar med revansch – framtidstron lyfter rejält

Minskad smittspridning, färre restriktioner och fler vaccinerade gör att framtidstron i butikshandeln tar ett glädjesprång i juni månads Handelsbarometer.

Svenska handlare ser återigen ljust på försäljningen

Svenska handlare ser återigen ljust på försäljningen

Den ökade vaccinationstakten i samhället påverkar handelns framtidstro positivt. För första gången på flera år ser sällanköpsvaruhandeln nu positivt på framtiden, vilket spiller över på partihandeln, som för andra månaden i rad ökar kraftigt.

Återhämtning av framtidstron inom handeln, men osäkerhet kvarstår

Återhämtning av framtidstron inom handeln, men osäkerhet kvarstår

Framtidsindikatorn i handeln ökar inom alla delbranscher. Sällanköpsvaruhandeln visar på en stark återhämtning från låga nivåer, men osäkerheten kring framtiden är fortsatt påtaglig.