Handelsbarometern

Svensk Handels månatliga indikator som mäter framtidsförväntningarna bland svenska handelsföretag.

Rapporten ger en inblick i hur butiks- och e-handeln tror att försäljning, antalet anställda och lönsamheten kommer att utvecklas de kommande tre månaderna. Handlarnas framtidsförvätningar sammanfattas i Handelsbarometerns Framtidsindikator.

Fortsatt medvind i detaljhandeln

Framtidstron fortsätter att vara stark bland svenska handlare och stiger i april månads Handelsbarometer med tre enheter till nuvarande notering på 21.

Förhoppningar om stark vår i handeln

Förhoppningar om stark vår i handeln

Inte sedan våren 2011 har handlarnas framtidstro varit så hög.

Avgifter och regelkrångel viktiga valfrågor för handlarna

Handlarna väljer vilka frågor som är viktigast inför årets valrörelse

Handelsbarometern nedåt i januari

Handlarna tror på färre nyanställningar i månadens Handelsbarometer.