Handelsbarometern

Svensk Handels månatliga indikator som mäter framtidsförväntningarna bland svenska handelsföretag.

Rapporten ger en inblick i hur butiks- och e-handeln tror att försäljning, antalet anställda och lönsamheten kommer att utvecklas de kommande tre månaderna. Handlarnas framtidsförvätningar sammanfattas i Handelsbarometerns Framtidsindikator.

Sommarrean sänker lönsamheten i handeln

Framtidsindikatorn fortsätter att sjunka, från -16 i juni till -21 i juli månad, vilket är årets lägsta notering. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer.

Handlarna spår sval försäljning i sommar

Vikande tro på försäljningsutvecklingen och en fortsatt svag lönsamhet gör att Framtidsindikatorn sjunker från -7 i maj till -16 i juni. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer. 

Ökad försäljning men minskad lönsamhet

Trots tro på ökad försäljning tror varannan handlare att lönsamheten i handeln som helhet kommer att minska under de kommande tre månaderna och 43 procent tror att antalet anställda kommer att minska. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för maj månad. Framtidsindikatorn är oförändrad jämfört med i april och landar på minus 7.

Handlarna ser över sin bemanning

Regeringens aviserade höjning av arbetsgivaravgiften för unga kommer att slå hårt mot lönsamhet och anställningsvilja i handeln. Trots tro på ökad försäljning faller Framtidsindikatorn fem procentenheter och landar på minus 7.

Handlarnas framtidstro repar sig

Framtidstron i handeln steg i mars månad men Framtidsindikatorn, som väger samman handlarnas förväntningar på försäljningsutveckling, nyanställningar och lönsamhetsutveckling, ligger fortfarande på minus.

Låga förväntningar på nyanställningar i handeln

Trots att tron på ökad försäljning i den egna butiken stiger landar Framtidsindikatorn på -11

Antalet anställda i handeln väntas rasa

Antalet anställda i handeln väntas rasa

Julen får hjulen att snurra

Julen får hjulen att snurra

Julhandeln skapar cirka 20 000 extrajobb.

Sämre lönsamhet i årets julhandel

Handeln väntas slå rekord igen. Men tjänar handlarna på det?

Färre anställda trots ökad försäljning

En majoritet av handlarna tror på försäljningsökning närmsta kvartalet.

Framtidstron sjönk i september

Framtidstron sjönk i september

Politisk osäkerhet gör handlarna avvaktande

Stark augustisiffra trots inbromsning

Handlarnas framtidstro sjunker sju enheter från 14 i juli till nuvarande notering på 7.

Fortsatt högtryck i handeln

Handelsbarometern visar på fortsatt goda tider för detaljhandeln. Framtidsindikatorn ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Inte sedan år 2010 har framtidstron varit så hög under sommarmånaderna.

Handlarna tror på en bra sommar

Handlarnas framtidstro fortsätter att öka. Framtidsindikatorn stiger med en enhet i månads handelsbarometer, från 14 i maj till 15 i juni. Historiskt sett ligger framtidsindikaton på höga nivåer.

Fortsatt tro på ökad försäljning

Sett över tid ligger framtidstron på en relativt hög nivå.