Handelsbarometern

Svensk Handels månatliga indikator som mäter framtidsförväntningarna bland svenska handelsföretag.

Rapporten ger en inblick i hur butiks- och e-handeln tror att försäljning, antalet anställda och lönsamheten kommer att utvecklas de kommande tre månaderna. Handlarnas framtidsförvätningar sammanfattas i Handelsbarometerns Framtidsindikator.

Handlarnas framtidstro repar sig

Framtidstron i handeln steg i mars månad men Framtidsindikatorn, som väger samman handlarnas förväntningar på försäljningsutveckling, nyanställningar och lönsamhetsutveckling, ligger fortfarande på minus.

Låga förväntningar på nyanställningar i handeln

Trots att tron på ökad försäljning i den egna butiken stiger landar Framtidsindikatorn på -11

Antalet anställda i handeln väntas rasa

Antalet anställda i handeln väntas rasa

Julen får hjulen att snurra

Julen får hjulen att snurra

Julhandeln skapar cirka 20 000 extrajobb.

Sämre lönsamhet i årets julhandel

Handeln väntas slå rekord igen. Men tjänar handlarna på det?

Färre anställda trots ökad försäljning

En majoritet av handlarna tror på försäljningsökning närmsta kvartalet.

Framtidstron sjönk i september

Framtidstron sjönk i september

Politisk osäkerhet gör handlarna avvaktande

Stark augustisiffra trots inbromsning

Handlarnas framtidstro sjunker sju enheter från 14 i juli till nuvarande notering på 7.

Fortsatt högtryck i handeln

Handelsbarometern visar på fortsatt goda tider för detaljhandeln. Framtidsindikatorn ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Inte sedan år 2010 har framtidstron varit så hög under sommarmånaderna.

Handlarna tror på en bra sommar

Handlarnas framtidstro fortsätter att öka. Framtidsindikatorn stiger med en enhet i månads handelsbarometer, från 14 i maj till 15 i juni. Historiskt sett ligger framtidsindikaton på höga nivåer.

Fortsatt tro på ökad försäljning

Sett över tid ligger framtidstron på en relativt hög nivå.

Fortsatt medvind i detaljhandeln

Framtidstron fortsätter att vara stark bland svenska handlare och stiger i april månads Handelsbarometer med tre enheter till nuvarande notering på 21.

Förhoppningar om stark vår i handeln

Förhoppningar om stark vår i handeln

Inte sedan våren 2011 har handlarnas framtidstro varit så hög.

Avgifter och regelkrångel viktiga valfrågor för handlarna

Handlarna väljer vilka frågor som är viktigast inför årets valrörelse

Handelsbarometern nedåt i januari

Handlarna tror på färre nyanställningar i månadens Handelsbarometer.