Läget i handeln - årets branschrapport

Branschrapporten "Läget i handeln" innehåller prognoser över hur jobb och butiker i handeln kommer att utvecklas.

2022 års rapport innehåller förutom en inblick i branschens ekonomiska utveckling prognoser för handelns delbranscher fram till 2030. Vidare görs spaningar kring tjänster inom handeln – ett outforskat område som kommer att bli allt vanligare.

Publicerad: 2021.07.02 Senast uppdaterad: 2021.10.26 Kategori: Rapporter