Hoppa till innehåll

Svensk Handels Hållbarhetsundersökning 2023/2024

7 av 10 konsumenter anger att det är viktigt att företagen de handlar från bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Lever företagen inte upp till förväntningarna tvekar dessutom många konsumenter inte på att välja en konkurrent i stället. Detta, och mycket mer, visar Svensk Handels Hållbarhetsundersökning.

hallbarhetsundersokning-2023-24.png

Andelen konsumenter som tycker att det är viktigt att företagen de handlar från arbetar hållbart har ökat med 12 procent jämfört med förra året. Det ökade intresset märker företagen även av själva, då var fjärde företag upplever att konsumenternas intresse för hållbarhet ökat det senaste året. Fler kunder kräver hållbara alternativ och handeln är beredd att ta sitt ansvar.

Siffrorna som vi i dag presenterar visar att konsumenterna förväntar sig att produkterna de köper är miljömässigt- och ekonomisk hållbara. För de flesta företag är detta redan en självklarhet, men vi hoppas nu kunna inspirera ännu fler handelsföretag till att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Handeln är drivande i den gröna omställningen.
Sofia Larsen
vd, Svensk Handel

Pris och kvalitet viktigaste faktorerna för kunder vid inköp

Trots att över hälften av konsumenterna uppger att hållbarhet är en viktig faktor vid köp av varor och tjänster är fortsatt pris och kvalitet viktigare. Hela 8 av 10 tar dessa faktorer i beaktning vid inköp. Att priset är centralt för kunderna kunde noteras redan i fjol, och kan tillskrivas de tuffa ekonomiska tiderna, där man håller allt hårdare i plånboken och planerar sina inköp mer noggrant.

Priset kommer alltid vara en central faktor. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det dock positivt att även kvalitet premieras av konsumenterna. Varor med hög kvalitet håller längre och skapar värde för pengarna på längre sikt. Här finns alla möjligheter för handelns företag att attrahera nya kunder.
Sofia Larsen
vd, Svensk Handel

Ny EU-lagstiftning ställer stora krav på företag inom handeln

Inom de närmsta åren kommer svenska handelsföretag att, i viss mån, behöva ställa om sina verksamheter till följd av ny EU-lagstiftning. Regleringarna ställer nya krav på hållbart företagande och avser cirkulära erbjudanden, hållbara produkter samt kommunikation- och leverantörsansvar. Kännedomen om detta är dock låg. Enbart hälften av företagen känner i viss mån till regleringarna, och bara var sjätte upplever att de i dag har tillräckligt med resurser och kompetens för att möta framtiden.

Vi välkomnar stora delar av EU:s ambitiösa hållbarhetslagstiftning. Nu är det viktigt att alla handelns företag, stora som små, ges rätt förutsättningar för att efterleva de krav som kommer att ställas på dem, utan att tappa i konkurrenskraft. Svensk Handel kommer att ta vårt ansvar och arbeta intensivt och nära företagen för att förmedla relevant kunskap och information.
Sofia Larsen
vd, Svensk Handel

Siffror från undersökningen

  • 75 % av konsumenterna har handlat second hand under det senaste året.

  • 60 % av handelns företag har idag en hållbarhetsansvarig. 79% av dessa sitter även med i ledningsgruppen.

  • 53 % av företagen anger bidraget till en hållbar utveckling som en tung drivkraft i verksamhetens hållbarhetsarbete.

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.