Hoppa till innehåll

Tillträdesförbudet till butik - efter tre år

Lagen om tillträdesförbud till butik ger inte handlarna det skydd som utlovats. Trots att mer än tre år gått sedan lagen infördes gör domstolarna fortsatt helt olika tolkningar, visar en omfattande analys som Svensk Handel gjort. - Det är ett lotteri. Så här kan det inte fungera i en rättsstat, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

rapport-tilltradesforbud.png

Lagen om tillträdesförbud till butik infördes 1 mars 2021. Grundtanken med lagen är att bidra till att butiker ska vara en fredad zon från brott och att de anställdas arbetsmiljö ska bli tryggare. Efter mer än tre år med lagen kan Svensk Handel krasst konstatera att så inte blivit fallet.

Totalt inkom 483 ansökningar om tillträdesförbud under 2023. Av dessa meddelades tillträdesförbud i 234 fall, alltså i 48 % av fallen. Även under 2023 noterades stora variationer i landet när det kommer till ansökningsgrad. På vissa orter används lagstiftningen flitigt, på andra orter inte alls.

Särskilt anmärkningsvärt är att landets åklagarkammare gör olika bedömning om vad som krävs för att ett tillträdesförbud ska dömas ut. På vissa håll beviljas majoriteten av ansökningarna, medan en ansökan i Malmö eller Eskilstuna leder till avslag. Efter att ha analyserat ansökningar under tre års tid kan Svensk Handel konstatera att snarlika ärenden får olika utfall beroende på vilken åklagarkammare som hanterar ansökan.

Lagen om tillträdesförbud till butik måste bli effektivare för alla de handlare som vill säkerställa tryggheten för personal och besökande kunder. De stora skillnader som kan noteras runt om i landet kan inte förklaras på annat sätt än att våra åklagarkammare fortsätter tolka lagen olika. Det rättsliga lotteriet måste upphöra.
Nina Jelver
säkerhetschef på Svensk Handel

Tre av fyra tillträdesförbud överträddes

Under 2023 inkom 174 anmälningar om överträdelse av tillträdesförbud. Ställt mot antalet beviljade tillträdesförbud har så mycket som tre av fyra meddelade tillträdesförbud överträtts.

Siffran är alarmerande och visar tyvärr att lagstiftningen, med dagens tillämpning, inte fungerar som den var tänkt. Lagen behöver vässas och överträdelser mot lagen måste få kännbara konsekvenser för förbrytarna.
Nina Jelver
säkerhetschef på Svensk Handel

Lagen om tillträdesförbud till butik 2023 i siffror

  • 483 ansökningar (48 % beviljade ansökningar)

  • Norrköping och Karlstad beviljade 100 %, respektive 95 % av alla ansökningar

  • Malmö och Eskilstuna beviljade inte ett enda tillträdesförbud under 2023 (nio, respektive fem ansökningar)

  • Den genomsnittliga ansökningstiden för tillträdesförbud till butik var 26 dagar. Under lagens första år var siffran 13 dagar

  • 74 % av de meddelade tillträdesförbuden överträddes under 2023

I en tidigare version av rapporten förekom en uppgift gällande motivering av beslut. Denna uppgift har visat sig behöva granskas mer noggrant. Av samma orsak har även korrigering av rapporten genomförts.

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.