Kategori: Säkerhet

Butiksrån

Butiksrån drabbar i huvudsak mindre och medelstora butiker i högriskområden. Även branschtillhörighet är en viktig faktor för rånrisken. Livsmedel, service, tobak & spel, guld, bensin och kiosk är särskilt utsatta. Än viktigare är de lokala förutsättningar som råder där butiken ligger. Har det skett andra rån i närområdet? Finns det annan brottslighet som kan utvecklas till butiksrån?  Har butiken varit utsatt för rån tidigare?

Ladda ner vår App! App store / Google Play

 • Genom att tänka säkert och arbeta förebyggande kan ni minimera risken för rån.
 • Involvera alla anställda i butikens säkerhet, personalen är er bästa resurs i säkerhetsarbetet.
 • Håll alla skyltfönster rena och fria.
 • Ha god belysning ute och inne.
 • Deponera undan pengar ofta, både stora och små sedlar.
 • Ha god ordning i butiken.
 • Stäng dörrar mellan lager och säljyta.
 • Möt alla kunder, säg "Hej" och etablera ögonkontakt.
 • Byt koder och rutiner regelbundet.
 • Se till att det inte är möjligt att koppla ifrån inbrottslarmet under natten, då ska det gå ett överfalls­larm. På det sättet minimeras risken för att rånare tvingar ner er till butiken nattetid.

Handeln, anställda och polisen har enats om programmet "Skydd mot rån i handeln". Det handlar om 13 rånförebyggande punkter, som rätt genomförda kan öka säkerheten får de anställda. Programmet kan laddas hem gratis från Handelsrådet.

Vid ett rån

 • Ta inga risker! Det viktigaste är att ingen blir skadad. Försök att inte provocera eller stressa rånaren.
 • Följ rånarens instruktioner om det är möjligt. Förklara annars lugnt och pedagogiskt varför det inte går, till exempel: "jag kommer inte åt pengarna i kassan, de är inlåsta i ett slutet system".
 • Tryck inte på larmknappen om det finns minsta risk för att rånaren ser det, det kan provocera fram ett angrepp.

Observera signalement:

 • Grovt: antal personer, kön, klädsel, kroppsbyggnad, ålder, flyktbil med mera.
 • Ljud: dialekter, språk, brytning, stressnivå, namn med mera.
 • Detaljer: ärr, tatueringar, ögonfärg, lyten med mera.

Efter rånet:

 • Tryck på larmknappen, ring 112. Begär polisen och berätta om viktiga iakttagelser.
 • Spärra av rånområdet och skydda eventuella spår i väntan på polis (till exempel DNA, finger- och skoavtryck).
 • Be eventuella vittnen stanna kvar tills polisen anländer.
 • Låt de drabbade var för sig skriva ner de signalement man är säker på. Gissa inte!
 • Var beredd att möta polisen utanför butiken om ni får order om detta, håll kontakt med polisen via telefon.
 • Ta hand om drabbade kollegor och kunder.
 • Anmäl händelsen till Arbetsmiljöverket.
 • Lämna aldrig ut uppgifter om rånbelopp och tillvägagångssätt till massmedia.

Nyttja dina medlemsförmåner

Produkter och tjänster som ökar tryggheten i din butik. 

tips

Se till att deponera

Kassalådan är många gånger nyckeln till om en butik ska rånas eller inte. Många sedlar i lådan (oavsett valör) ger besökaren idén att råna butiken. Se till att deponera undan allt överflöd.

 

Enkel regel:
Mängden sedlar i lådan orsakar det första rånet, det totala beloppet avgör om butiken ska rånas igen.

Snabb fakta

2014 rapporterades 772 butiksrån i Sverige.

Svensk Handel släpper regelbundet rapporter om rån i handeln. 

Branscher som ofta drabbas är

Livsmedel
Service
Tobak och spel
Guld
Bensin
Kiosk

Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö står för en mycket stor del av butiksrånen i Sverige.

En butik som har utsatts för rån löper cirka tio gånger högre risk att utsättas igen.