Första hjälpen

Om någon skadas eller blir sjuk på arbetsplatsen måste det finnas både utrustning och kompetens bland kollegorna för att kunna ge första hjälpen i väntan på ambulans. Kraven regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift "Första hjälpen och krisstöd" (AFS 1999:7) och fokuserar på att hjälpa anställda som drabbas.

I en butiksmiljö är risken stor att även kunder och andra som besöker butiken kan behöva hjälp. Beredskapen måste därför omfatta såväl arbetsplatsens anställda som besökare. Här går vi igenom hur ni ska förbereda er och agera om det sker en olycka eller någon plötsligt blir sjuk i butiken.

  • Se till att alla som arbetar i butiken vet vem som kan ge första hjälpen.
  • Säkerställ att det finns rutiner för hur ni ska hjälpa någon som blivit sjuk eller skadat sig.

I en butiksmiljö är det bra om det finns minst en person i tjänst som har en aktuell utbildning i L-ABC (Läge, Andning, Blödning, Chock), samt HLR (Hjärt-lungräddning). Om butiken har en hjärtstartare (defibrillator) ‒vilket allt fler ser som en nödvändig kundservice‒ ska även utbildning i defibrillering ingå. 

Tänk på att tiden är en avgörande faktor vid en olycka. Ett snabbt och välövat agerande kan vara det som avgör om en skadad eller sjuk person överlever. De bäst förberedda butikerna har speciella team som har förutbestämda uppgifter vid ett larm.

Viktiga förberedelser och utrustning
  • Skaffa Första hjälpen-kit. Se till att det i butiken finns utrustning för att hantera enklare skador; plåster, blodstoppare med mera. Placera ett antal första-hjälpen-tavlor eller väskor på strategiska platser. Glöm inte att utrustningen ska kontrolleras regelbundet och kompletteras vid behov.
  • Investera i hjärtstartare (defibrillator). Hjärtstopp är tyvärr väldigt vanligt. En centralt placerad hjärtstartare är många gånger avgörande för att en anställd eller besökare ska kunna räddas vid ett hjärtstopp. Efter tre minuter utan stimulering minskar chanserna drastiskt för att personen ska överleva. De flesta butiker kan inte räkna med att hinna få hjälp av sjukvårdspersonal inom denna tid utan behöver själva ha utrustning som kan rädda liv.
  • Utbilda personalen regelbundet i Första hjälpen. Se till att det alltid finnas minst en person i tjänst som har en aktuell utbildning i L-ABC (Läge, Andning, Blödning, Chock), samt i Hjärt-lungräddning (HLR).

Ladda ner vår app Säkerhetscenter!

Appen 'Säkerhetscenter' finns för iPhone / Android  – Ladda ner appen för att ta del av varningar och tips som hjälper dig att öka säkerheten i din butik.

Arbetsgivarguiden

Här finner du mer information om första hjälpen och krisstöd.

Kategori: Säkerhet