Första hjälpen

Om någon skadas eller blir sjuk på arbetsplatsen måste det finnas utrustning och kompetens bland kollegorna för att kunna ge första hjälpen i väntan på ambulans. Kraven regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift "Första hjälpen och krisstöd" (AFS 1999:7) och fokuserar på hjälp åt anställda som drabbas. 

Ladda ner vår app Säkerhetscenter! För iPhone / Android  – ta del av varningar och tips.

I en butiksmiljö är dock risken stor att även kunder och andra besökare behöver hjälp. Beredskapen måste därför omfatta såväl arbetsplatsens anställda som de som besöker oss i olika ärenden.

Mer information

I en normal butiksmiljö ska det alltid finnas minst en person i tjänst som har en aktuell utbildning i L-ABC (Läge, Andning, Blödning, Chock), samt i HLR (Hjärt-lungräddning). Om butiken har en hjärtstartare (defibrillator), vilket fler och fler ser som en nödvändig kundservice, ska även utbildning i defibrillering ingå.

Tänk på att tiden är en avgörande faktor vid en olycka. Vet alla vem som kan ge första hjälpen och finns det en rutin för att tillkalla rätt person snabbt och effektivt? De bästa butikerna har speciella team som har förutbestämda uppgiftervid ett larm. Vid ett tillbud används butikens ljudsystem för att ropa ut vad som har hänt och var resurser krävs. Ett antal personer beger sig direkt till platsen, en eller fler hämtar defibrillatorer (det behövs bara en, men man kan spara sektunder på att få tag på den närmaste), någon hämtar filtar, ytterligare någon förbereder kontakt med räddningstjänsten och så vidare. Ett snabbt och välövat agerande kan vara det som avgör om den drabbade ska överleva eller ej.

I butiken ska det även finnas utrustning för att hantera enklare skador, så som plåster, blodstoppare med mera. Vanligtvis har butiken ett antal första-hjälpentavlor eller väskor utplacerade på strategiska platser. Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och kompletteras vid behov.

Det blir allt vanligare att butiker investerar i hjärtstartare. Hjärtstopp är tyvärr väldigt vanligt. En centralt placerad hjärtstartare är många gånger avgörande för att en anställd eller besökare ska kunna räddas vid ett hjärtstopp. Efter tre minuter utan stimulering minskar chanserna drastiskt för att hjärtat ska överleva. De flesta butiker kan inte räkna med att få hjälp inom denna tid utan behöver själva skaffa utrustning som kan rädda liv.

Kategori: Säkerhet