Kamerabevakning

Kamerabevakning

Dagens regelverk kring kamerabevakning innebär betydande utmaningar och kostnader för svenska handelsföretag. Användningen av kameror som en del av säkerhetsarbetet är idag en absolut nödvändig del för att förhindra och utreda brott.

Kamerabevakning är också en viktig komponent för att kunna tillförsäkra de anställda en trygg och säker  arbetsplats. Idag förväntas en ansvarsfull arbetsgivare ha inkluderat kameror i säkerhetsarbetet. Inte sällan krävs just bildmaterial som bevis för att kunna inleda och slutföra en juridisk process.

Integritet i enlighet med Kamerabevakningslagen och GDPR

Kamerabevakning kan innebära ett intrång i den personliga integriteten för de som bevakas, inte minst gäller det de individer som arbetar på en kamerabevakad arbetsplats. Den som avser att bedriva kamerabevakning på sin arbetsplats har därför ett stort ansvar att se till att bevakningen uppfyller kraven i Kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Nedan kan du ta del av en juridisk vägledning för kamerabevakning och exempel på formuleringar för butiker som använder kameror i verksamheten. Där finns även en konsultation om kamerabevakning samt en vägledning om kamerabevakning i handeln framtagen av Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Dokumenten är medlemsexklusiva och kräver att du loggar in för att kunna ta del av dem. 

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Nina Jelver
Publicerad: 2019.09.12 Senast uppdaterad: 2022.05.17