Publicerad: 2015.04.22   •  
Senast uppdaterad: 2015.04.22

Användarvillkor för Säkerhetscenter

Särskilda användarvillkor för Säkerhetsbasen (Anmälan av säkerhetshändelse) och Säkerhetscenter (mobil applikation)

Den som registrerar information i Säkerhetsbasen eller Säkerhetscenter ansvarar för denna. Detta ansvar innefattar att inte lägga in information som strider mot GDPR eller annan relevant lagstiftning. Hit hör till exempel personuppgifter (information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person) eller uppgifter som kan anses vara diskriminerande eller kränkande. Namnet på en anställd som drabbats av en säkerhetshändelse kan anges i databasen förutsatt att den anställde meddelat samtycke till att arbetsgivaren lagrar den typen av information. Om den anställde drar tillbaka sitt samtycke åligger det arbetsgivaren att radera dessa personuppgifter genom att logga in i aktuellt ärende och redigera anmälan.

Svensk Handel ansvarar inte för att antecknad mottagare av anmälan (exempelvis polis och försäkringsbolag) faktiskt erhållit denna. Det åligger således anmälaren att kontrollera att registrerad anmälan nått samtliga antecknade mottagare. I normalfallet erhåller anmälaren inom kort efter anmälan en bekräftelser från mottagaren. Erhålles inte någon bekräftelse bör anmälaren kontrollera anledning härtill.

Svensk Handels användning av registrerade uppgifter

Svensk Handel äger rätt att förfoga över de uppgifter som registrerats i Säkerhetsbasen och Säkerhetscenter med Varningslistan. Svensk Handel kommer bland annat att använda insamlad data för att varna medlemmar om pågående brottslighet, som inspiration till nya säkerhetslösningar samt som underlag för statistik och opinionsbildning inom säkerhetsområdet. Svensk Handel kommer inte att redovisa data som kan medföra att anmälaren eller den inträffade händelsen kan identifieras. All statistik visas i aggregerad form men kan även brytas ned på bransch, händelsetyp och region. Bolagsnamn och/eller personuppgifter redovisas aldrig utan skriftligt samtycke från bolagsföreträdaren.

Integritet och behandling av personuppgifter

För Svensk Handel är personlig integritet något vi tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Läs mer om vår policy här.

Om cookies

Anmäl olämpliga inlägg