Användarvillkor för Säkerhetscenter

Användarvillkoren i korthet

Svensk Handel bedriver ett aktivt säkerhetsarbete till medlemmar i syfte att hjälpa dem med operativa säkerhetsfrågor, bland annat i form av brottsförebyggande arbete, hantering av krissituationer och hjälp vid olika myndighetskrav. Svensk Handel, genom Säkerhetscenter, strävar efter att det ska vara tryggt och säkert att bedriva handel, oavsett var i landet man befinner sig.

För detta ändamål tillhandahåller vi tjänsten Anmäl säkerhetshändelse, tjänsten Gruppkommunikation och tjänsten varningar.

Tjänsten är endast tillgänglig för företag och organisationer med ett giltigt organisationsnummer. Som användare uppträder du som representant för företaget. Tillåten användning av tjänsten framgår av tjänsteavtalet som ingås mellan ditt företag och Svensk Handel samt av användarvillkoren som gäller för dig som användare av tjänsten.

Det är viktigt att använda tjänsterna på ett ansvarfullt sätt dels för att skapa ett trevligt klimat i exempelvis Gruppkommunikationen som ett forum med relevant information, dels för att efterleva lagregler. Detta innebär bl.a. följande:

Du får använda tjänsten för

  • att anmäla säkerhetsincidenter;
  • att dela med dig av information om händelser och/eller säkerhetsincidenter;
  • att dela tips och råd avseende säkerhetsarbetet;
  • att göra anmälningar till polisen eller försäkringsbolag;

Du får inte ange något i tjänsten

  • som är brottsligt såsom olaga hot, olaga integritetsintrång, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring;
  • som är vilseledande, eller diskriminerande;
  • som kränker eller inkräktar på någon annans rättigheter; eller
  • som utgör personuppgifter som står i strid mot GDPR, exempelvis bild på misstänkta gärningspersoner eller detaljerade signalementen.

Vänligen observera att det är ytterst du som användare som kan hållas ansvarig för att ange information som kan leda till ansvar enligt reglerna i brottsbalken, exempelvis förtal.

För att använda tjänsterna behöver du godkänna våra fullständiga användarvillkor. Läs även vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Välkommen till Säkerhetscenter!