Hoppa till innehåll

I samma stund som vi mottagit motpartens yrkanden påbörjas ett arbete att sammanställa och beräkna motpartens krav. Därefter görs en bedömning av ingångsläget i de förhandlingar som börjar bara några få dagar senare.

Förhandlingarna leds av Svensk Handels förhandlingschef Ola Axelsson och hans förhandlingsteam. Svensk Handel förhandlar sammanlagt 18 olika kollektivavtal. 

Förhandlingsprocessen i korthet: 
  1. Överlämning av krav och mottagande av motpartens krav
    2. Granskning av motpartens krav
    3. Förhandling utifrån parternas krav 
    4. Nya avtal ingås 
    5. Svensk Handel informerar om de nya avtalen 

Kontinuerliga förhandlingar 

Förhandlingarna pågår kontinuerligt från den tidpunkt som kraven överlämnas men ju närmare vi kommer det datum som avtalet löper ut, desto mer intensivt blir förhandlingsarbetet. På våra största avtalsområden, där förhandlingsdelegationer utsetts, görs kontinuerliga avstämningar med delegationen i viktiga frågor. 

Beslut om nya avtal 

Ambitionen är att parterna ska komma överens om ett nytt kollektivavtal innan det gamla avtalet löper ut, men det kan vara svårt att enas om vissa villkor och därför är det inte ovanligt att förhandlingarna drar ut på tiden. Om parterna står långt ifrån varandra i samband med att det gamla kollektivavtalet löper ut, kan någon av parterna komma att varsla om konflikt. 

Läs mer om Medling och konflikt. 

Så snart ett nytt kollektivavtal är undertecknat informerar Svensk Handel de medlemsföretag som berörs av det. Så snart som möjligt därefter sammanställer och informerar Svensk Handel också medlemsföretagen om avtalens nya villkor.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.