Remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag från ett departement skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. 

Här kan du ta del av Svensk Handels remissyttranden / remissvar.

Remissyttrande Harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data
2022.06.01

Remissyttrande: Harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

Svensk Handels remissyttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68 final.

Remissyttrande - Rätt till betalkonto i fler banker
2022.05.31

Remissyttrande: Rätt till betalkonto i fler banker

Svensk Handels remissyttrande avseende rätt till betalkonto i fler banker.

Remissyttrande En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning
2022.05.25

Remissyttrande: En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

Svensk Handels remissyttrande avseende en uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79).

Svensk Handel besvarar EU-samråd om tvistelösning för konsumenter
2022.05.23

Svensk Handel besvarar EU-samråd om tvistelösning för konsumenter

I dagarna besvarade Svensk Handel ett EU-samråd kring alternative dispute resolution (ADR) och online dispute resolution (ODR). 

Remissyttrande Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU
2022.05.20

Remissyttrande: Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU

Svensk Handels remissyttrande avseende Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information.

Förslag till ställningstagande om tillämpning av undantaget från  kassaregisterskyldigheten vid distansavtal
2022.05.09

Remissyttrande: Förslag till ställningstagande om tillämpning av undantaget från kassaregisterskyldigheten vid distansavtal

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående förslag till ställningstagande om tillämpning av undantaget från kassaregisterskyldigheten vid distansavtal.

Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online
2022.05.09

Remissyttrande: Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online.

Remissyttrande om vaccinationsbevis
2021.12.21

Remissyttrande: Promemorian om vaccinationsbevis

Här följer Svensk Handels remissyttrande avseende promemorian om vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna.

Remissyttrande: Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
2021.11.25

Remissyttrande: Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Här följer Svensk Handels remissyttrande avseende Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:X) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissyttrande: Tillgänglighetsdirektivet
2021.11.02

Remissyttrande: Tillgänglighetsdirektivet

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående tillgänglighetsdirektivet.

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter
2021.09.29

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter.

Remissyttrande: Delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17)
2021.09.16

Remissyttrande: Delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17)

Här följer Svensk Handels delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17).

Remissvar marknadskontroll
2021.06.28

Remissvar: Marknadskontroll

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49).

Remissyttrande: Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder  för en hållbar plastanvändning(2)
2021.05.05

Remissyttrande: Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning.

Remissyttrande: Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållande
2021.05.05

Remissyttrande: förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållande

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållande.