Remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag från ett departement skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. 

Här kan du ta del av Svensk Handels remissyttranden / remissvar.

Remissvar marknadskontroll
2021.06.28

Remissvar: Marknadskontroll

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49).

Remissyttrande: Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder  för en hållbar plastanvändning(2)
2021.05.05

Remissyttrande: Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning.

Remissyttrande: Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållande
2021.05.05

Remissyttrande: förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållande

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållande.

Promemoria - Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning
2021.05.04

Promemoria - Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Här följer Svensk Handels promemoria om avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning.

Kommentarer till förslag till föreskrifter om kassaregister
2021.03.31

Kommentarer till förslag till föreskrifter om kassaregister

Här följer Svensk Handels kommentarer till förslag till föreskrifter om kassaregister.

Remissyttrande: Angående promemorian nedstängningsstöd
2021.03.26

Remissyttrande: Angående promemorian nedstängningsstöd

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående promemorian nedstängningsstöd.

Remiss: SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil
2021.03.24

Remiss: SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil

Här följer Svensk Handels remissyttrande om SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil.

Remissyttrande: Ändring Folkhälsomyndighetens föreskrift (HSLF-FS 2021:2)
2021.03.03

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Här följer Svensk Handels remissyttrande om Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissyttrande: Befordringskravet i postförordningen
2021.03.01

Remissyttrande: Befordringskravet i postförordningen

Här följer Svensk Handels och Svensk Digital Handels remissyttrande Befordringskravet i postförordningen.

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
2021.03.01

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Här följer Svensk Handels remissyttrande om Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Remissyttrande angående promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete
2021.03.01

Remissyttrande angående promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete (Fi2021/00798)

Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete (Fi2021/00798).

Remissyttrande av promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
2021.03.01

Remissyttrande av promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissvar: Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—2037
2021.01.29

Inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur-planering för perioden 2022—2033 och 2022—2037

Oavsett om transport av varor sker på land via väg eller järnväg eller till sjöss är tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan vägledande. Det gör att samtliga dessa tre aspekter måste vägas in när incitamentsstrukturer skapas.

Remissyttrande: Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur
2021.01.19

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Angående Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för elfordon. Svensk Handel anser att en omställning behöver ske på marknadsekonomiska premisser i så stor utsträckning som möjligt.

Remissyttrande av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
2021.01.05

Remissyttrande av promemorian: Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Den svenska handeln är beroende av ett återöppnande av våra samhällen för att överleva. Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.