Vägledning om 7 a § prisinformationslagen

Den 1 september 2022 träder den nya 7a § i prisinformationslagen (PIL) i kraft.

Svensk Handel och Svensk Handel Juridik har tagit fram en vägledning för Svensk Handels medlemmar. Vägledningen syftar till att presentera de förändringar som den nya 7a § i prisinformationslagen innebär för er verksamhet. Den kan även fungera som ett stöd i de juridiska bedömningar som företag som säljer varor till konsumenter behöver göra när de tillkännager prissänkningar på sina varor eller tjänster.

Lagen är tillämplig vid försäljning mellan näringsidkare och konsumenter, så alla företag som säljer till konsumenter påverkas.

Vi hoppas att vägledningen kommer att un­derlätta för Svensk Handels medlemmar att förstå innebörden av den nya paragrafen i PIL samt anpassa sin verksamhet därtill.

Jolanda Girzl
Publicerad: 2022.06.30 Senast uppdaterad: 2022.06.30 Kategori: Konsumenträtt Nyheter