Utbildning och forskning

Handeln är en stor arbetsgivare som ständigt är i behov av ny arbetskraft och forskning som stärker branschen.

Handeln är en dynamisk bransch i ständig förändring. Digitalisering och internationalisering bidrar till en snabb utveckling av branschen och förändrar kompetensbehovet. Det ställer krav på att de utbildningar som ska lära upp morgondagens medarbetare hänger med. Precis som andra branscher behöver det moderna handelsföretaget expertutbildad personal.

Kunskaper och insikter om handelns betydelse för samhället behöver öka hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet. Det finns också behov av mer forskning som stärker handeln som bransch, dess företag och de anställda i de utmaningar som handeln står inför.

Det här gör Svensk Handel

  • Har kontinuerlig kontakt med Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, universitet, högskolor och politiker för att verka för fler och bättre utbildningar inom handelns område.
  • Sitter med i Skolverkets nationella programråd för Handels- och administrationsprogrammet, vilket innebär möjligheter att påverka programmets innehåll och utveckling.
  • Samordnar ett kompetensnätverk för HR-chefer. I nätverket ingår flera av de största kedjorna inom detalj- och partihandeln.
  • Tar kontinuerligt fram relevant underlag om handelns kompetensbehov.

Vi är dessutom en part i Handelsrådet och deltar aktivt i Yrkes och kompetens-/ och Forskning och utvecklingsutskottet. Genom Handelsrådet verkar Svensk Handel för att:

  • Inspirera ungdomar genom att informera om handelns karriärmöjligheter. 
  • Säkerställa ett starkt utbud av populära och relevanta utbildningar som möter branschens kompetensbehov.
  • Arbeta för att reformera gymnasieskolans handelsutbildningar och skapa ett attraktivt och kvalitativt val för ungdomar som har intresse av att arbeta i handeln.
  • Verka för att få fler yrkeshögskoleutbildningar med handelsinriktning som kan svara mot handelns behov av expertkompetens. 
  • Försöka öka inslaget av handelsrelaterade frågor inom den högre utbildningen.
  • Få fram fler satsningar på handelsforskning för att på lång sikt stärka branschens utveckling och konkurrenskraft.
Henrik Ekelund
Publicerad: 2015.03.16 Senast uppdaterad: 2019.01.09