Handelns utveckling

Här hittar du rapporterna Läget i handeln, Framtidens handel, Den fysiska handelsplatsen i en digital värld och Det stora detaljhandelsskiftet.

Publicerad: 2009.11.16 Senast uppdaterad: 2019.07.03 Kategorier: E-handel och digitalisering, Stads- och platsutveckling, E-handel och digitalisering, Rapporter