Hoppa till innehåll

Efter en inledning av året där optimismen bland handlarna steg förhållandevis kraftigt från låga nivåer, är tongångarna nu betydligt mer avvaktande. De ökningar som trots allt noteras sker från låga nivåer, vilket innebär att branschen fortsatt är pressad till följd av den tuffa ekonomiska situationen. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för april månad.

framsida-handelsbarometern-april-2024.png

Trots att såväl butiks- som e-handlarnas framtidsförväntningar stiger något befinner sig fortsatt samtliga segment under det neutrala värdet 100, vilket innebär att svenska handlare för 23:e månaden i rad ser pessimistiskt på kommande tre månader utifrån lönsamhet, antalet anställda samt försäljning. Den avvaktande inställningen bland handlarna i april till trots, så finns det fog att tro på starkare siffror framåt.

- Vi förvånas egentligen inte nämnvärt av handlarnas något mer avvaktande inställning. Indikationer på kommande räntesänkningar och en fallande inflation i all ära, men ännu väntar branschen på att se den faktiska förändringen som ska stärka konsumenternas köpkraft. Först då tror vi att framtidstron kan komma att öka rejält, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel och fortsätter: Därför är det lovande att regeringen nu ser det som en av sina viktigaste uppgifter att understödja återhämtningen av hushållens köpkraft, vilket aviserades i vårpropositionen. Det är en efterlängtad signal för branschen.

Splittrade framtidsförväntningar inom butikshandeln

Butikshandeln, som utgörs av dagligvaru- och sällanköpshandeln är denna månad något splittrad. Dagligvaruhandelns framtidsindikator steg med 1,8 punkter, och noteras för ett indikatorvärde på 87,1. Till mångt och mycket drivs ökningen av en stark tilltro till försäljningen kommande tre månader.

Sällanköpshandelns framtidsförväntningar backar å andra sidan. Ett tapp på 1,4 punkter innebär att indikatorvärdet landar på 83,3. Slår man samman de två delbranscherna landar butikshandelns totala indikatorvärde på 85,2, vilket är en ökning med 0,2 punkter jämfört med föregående månad.

Särskilt intressant är att både sällanköpshandeln och dagligvaruhandeln ser något mer positivt på möjligheterna att anställa kommande tre månader, vilket vi gläds åt. Sommaren närmar sig och behovet av extrapersonal brukar vara stort. Visserligen sker ökningen från låga nivåer, men förhoppningsvis ges ännu fler möjlighet att arbeta inom handeln denna sommarsäsong.
Sofia Larsen
vd Svensk Handel

E-handlarna ser optimistiskt på försäljningen kommande tre månader

Även e-handeln noteras för en mindre ökning i denna månads Handelsbarometer. Framtidsindikatorn steg med 0,6 punkter, vilket innebär ett indikatorvärde på 95,9. Man närmar sig alltså det neutrala värdet 100, och om man enbart ser till försäljningen befinner man sig på rätt sida, med ett indikatorvärde på 104,0 ser e-handlarna alltså med optimism på kommande tre månader.

Det är glädjande att den positiva trenden inom e-handeln håller i sig. Särskilt lovande är att man ser framför sig starka försäljningsmånader framåt, vilket är ett styrkebesked. Vi hoppas nu att den starka trenden håller i sig, och att delbranschen överlag inom kort uppvisar en positiv framtidstro.
Sofia Larsen
vd Svensk Handel

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.