Shoppingturism

Turisternas betydelse för handeln växer. Här finns statistik över handelns betydelse för svensk besöksnäring. 

Antalet besökare i Sverige har ökat stadigt under en längre period. Den samlade omsättningen för turismen 2018 ökade med 6 procent till 337 miljarder kronor. Detaljhandelns del nådde 100 miljarder kronor.

Att nästan en tredjedel av turismomsättningen går till handeln gör att turister blir en allt viktigare kundgrupp ur två aspekter. Dels får butikerna en växande kundgrupp, dels kan våra svenska företag med e-handelns hjälp behålla de utländska kunderna även när de har lämnat Sverige.

Enligt en undersökning som Visit Sweden gjort bland utländska resenärer som är intresserade av Sverige säger sig besökarna mest vilja ägna sig åt shopping, storstadsliv och upplevelser på landsbygden. 

Shoppingturismen växer som företeelse och är idag ofta en uttalad reseanledning

Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2016.09.27 Senast uppdaterad: 2019.10.14 Kategorier: Besöksnäring, Stads- och platsutveckling, Rapporter