Publicerad: 2016.09.27   •  
Senast uppdaterad: 2019.04.11
  •  
Kategori: Rapporter

Shoppingturism

Turisternas betydelse för handeln växer. Här finns statistik över handelns betydelse för svensk besöksnäring. 

Antalet besökare i Sverige har ökat stadigt under en längre period. Den samlade omsättningen för turismen 2017 ökade med 7,4 procent till 317 miljarder. Det är den högsta tillväxttakten sedan 2006. Att nästan en tredjedel av omsättningen går till handeln gör att turisterna blir en allt viktigare kundgrupp.

Enligt en undersökning som Visit Sweden gjort bland utländska resenärer som är intresserade av Sverige säger sig besökarna mest vilja ägna sig åt shopping, storstadsliv och upplevelser på landsbygden. Ur handelns perspektiv är det intressant ur två aspekter. Dels får den fysiska butiken en växande kundgrupp, dels kan våra svenska företag med e-handelns hjälp behålla dessa kunder även när de har lämnat Sverige. 

Shoppingturismen växer som företeelse och är idag ofta en uttalad reseanledning

Utländska shoppingresenärer i Sverige

Shoppingturismen i Sverige 2018

Här hittar du rapporten för 2018.

Shoppingturism i Sverige 2017

Här hittar du rapporten för 2017.

Elisabet Elmsäter Vegsö

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 633

Lyckade recept

  • Erbjuda nya delbara upplevelser
  • Skapa en känsla runt varumärket
  • Konsumentdata en guldgruva
  • Förbättra storytelling genom samarbete