Hoppa till innehåll

Ett hushåll som firar en student skattas i Svensk Handels sammanställning i år göra inköp i handeln för 5 500 kronor. Totalt väntas studentrelaterade produkter i år generera försäljning inom handeln på nära 2 miljarder. Mer än var tredje studerande ska också själva arbeta i handeln i sommar.

student-grattis-16x9.png

Sju av tio dagligvaruhandlare har studentkampanj

Totalt 40 procent av alla handlare planerar att genomföra någon kampanj kopplad till studenten i år, vilket är tydligt fler än föregående år. Likt föregående år är det flest dagligvaruhandlare som planerar att genomföra någon kampanj; nästan 7 av 10 dagligvaruhandlare planerar att genomföra någon kampanj i år. Andelen har även ökat inom sällanköpsvaruhandeln där motsvarande andel är drygt var tredje handlare - en ökning med 5 procentenheter jämfört med 2023.

Vanligast är att genomföra en kampanj kopplad till befintligt sortiment, vilket drygt en fjärdedel av handlarna planerar. För dagligvaruhandeln är det högst andel som planerar att ta in särskilda varor till försäljning, vilket nära hälften av dagligvaruhandlarna planerar att göra i år.

kampanj-studenten-2024.png

Handeln den största arbetsgivaren för unga

Svensk Handel har också ställt frågan om planerade sommarjobb, och av svaren framgår mycket tydligt att handeln är den viktigaste arbetsgivaren för de unga. Hela 36 procent av de som studerar planerar att sommarjobba inom handeln. På andra plats kommer café och restaurang där hälften så många, 18 procent, ska arbeta.

Handeln är för många unga det första mötet med arbetslivet och det är glädjande att vår bransch ger dem arbetslivserfarenhet. Handeln vill fortsätta att vara näringslivets största arbetsgivare, och skulle kunna välkomna ännu fler om regeringen såg till att sänka kostnaderna för att anställa, säger Maria Mikkonen, chefsekonom på Svensk Handel.

Studenten handlar mer själv, föräldrarna mindre

Hur mycket de som ska fira studenten i år planerar att spendera på studentrelaterade produkter eller presenter varierar beroende på om man är förälder, utomstående eller själv tar studenten. För de som själva tar studenten i år förväntas kostnaden bli cirka 2 200 kronor, vilket är något högre än förra året.

De som är föräldrar till någon som tar studenten förväntas däremot spendera tydligt mindre i år, i snitt drygt 2 450 kronor, vilket kan jämföras med förra året då motsvarande summa var omkring 2 900 kronor. För de som är utomstående uppgår summan i år till drygt 850 kronor, vilket är 50 kronor högre än förra året.

Lägger man ihop den skattade genomsnittliga kostnaden i handeln för studenten själv, föräldrarna och utomstående, ger det en totalkostnad på 5 500 för i år. Totalt väntas studentrelaterade produkter i år generera försäljning inom handeln på nära 2 miljarder.

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.