Hoppa till innehåll

Mer än var fjärde handlare utsatt för brott senaste månaden

Svensk Handels Trygghetsbarometer för det andra kvartalet visar att brottsutsattheten bland svenska handlare etablerar sig på en hög nivå. Mer än var tredje handlare utsattes för stöld senaste veckan och drygt var femte har utsatts för hotfullt beteende under den senaste månaden.

989ec2129e2c483382d1f1f032cab30d.jpg

Svensk Handels Säkerhetsindex, som sammanfattar butikernas brottsutsatthet, minskar däremot med sex procentenheter jämfört med föregående kvartal, till 41 procent.

- Trots att vi ser en minskning i detta kvartals mätning befinner sig Säkerhetsindex fortsatt på en väldigt hög nivå. Historiskt vet vi med oss att index kan fluktuera mellan kvartalen, men över tid är trenden fortsatt tydlig: det är en betydande ökning som belyser handelns fortsatta utsatthet, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

När handlare tillfrågas kring varför de ej valt att anmäla stöld är den fortsatt vanligaste anledningen att en polisanmälan sällan leder till vare sig åtal eller dom. I detta kvartals undersökning är det över hälften som blivit utsatta som inte väljer att anmäla händelsen.

- Tyvärr är det uppenbart att mängdbrotten inte tas på tillräckligt stort allvar. Stölder kostade handeln över 8,5 miljarder kronor förra året, och vi får nu rapporter om medlemmar som begränsar sitt utbud eller till och med stänger sina butiker till följd av upprepad brottslighet. Vi vill fortsatt slå ett slag för det faktum att tillträdesförbudet fungerar väldigt bra när det väl tillämpas, säger Mats Hedenström.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.