Nominera här - Årets digitala satsning 2022

Årets digitala satsning tilldelas ett detaljhandelsföretag som tagit ett stort steg i sin digitala utveckling. Priset kan delas ut till allt från rena e-handelsföretag och stora detaljhandelskedjor till mindre aktörer. 

Kriterier

 • Minst 50 MSEK i årlig omsättning
 • Ett företag som har tagit ett stort steg i sin digitala utveckling och som kan visa dokumenterad implementation av nya digitala lösningar det är meriterande om detta även har drivit utvecklingen av nya digitala lösningar på den svenska marknaden
 • Har varit verksam i minst tre år och presenterat minst en årsredovisning
 • Visar positivt resultat
 • Ett företag som har tagit ett stort steg i sin digitala utveckling och som kan visa dokumenterad implementation av nya digitala lösningar och mätbar effekt
 • Det är meriterande om detta även har drivit utvecklingen av nya digitala lösningar på den svenska marknaden
 • Har varit verksam i minst tre år och presenterat minst en årsredovisning
 • Skapat värde i form av kundnytta och bättre lönsamhet
 • Visar positivt resultat

Detta vill vi ha med din nominering

 • Företag och kontaktuppgifter
 • Motivering till varför just detta företag ska vinna priset
 • Beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts enligt ovan
 • Om möjligt exempel, bilder eller annan dokumentation som styrker din beskrivning

Jury

 • Arne Andersson (ordf), Svensk Digital Handel
 • Eleonor Dahlberg, Svensk Digital Handel
 • Daniel Lundh, StoreKey

Nomineringsformulär

Nomineringstiden är 6 maj–3 juni.

Publicerad: 2022.04.06 Senast uppdaterad: 2022.05.05