Nominera här - Årets internationella expansion 2022

Årets internationella expansion är ett detaljhandelsföretag med en uttalad strategi för internationell expansion och som framgångsrikt intagit nya marknader under de senaste två åren. Priset riktar sig till både nya uppstickare och etablerade detaljhandelsföretag som nyligen ställt in siktet på global expansion.

Kriterier

 • Har en uttalad strategi för internationell expansion
 • Har framgångsrikt etablerat sig på minst två marknader de senaste två åren
 • Uppvisar tillväxt och positiv ekonomisk utveckling utomlands och på hemmaplan
 • Upplever sig själva som ett föredöme för andra och som kan bidra till att fler företag satsar på internationell expansion

Detta vill vi ha med din nominering

 • Företagsnamn och kontaktuppgifter
 • Senaste årsredovisningar eller annan dokumentation som visar den ekonomiska utvecklingen på alla marknader där företaget är aktivt 
 • Motivering till varför just detta företag ska vinna priset i denna kategori
 • Beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts och vilka effekter åtgärderna har gett
 • Exempel som styrker hur företaget har uppfyllt kriterierna

Jury

 • Sofia Stigmar (ordf), Svensk Handel
 • Stephanie Volovski, Svensk Handel
 • Jörgen Bödmar, Etail Advice
 • Helen Rönnholm, Business Sweden 

Nomineringsformulär

Nomineringstiden 6 maj–3 juni.

Publicerad: 2022.04.06 Senast uppdaterad: 2022.05.05