Årets internationella expansion 2022

Årets internationella expansion är ett detaljhandelsföretag med en uttalad strategi för internationell expansion och som framgångsrikt intagit nya marknader under de senaste två åren. Priset riktar sig till både nya uppstickare och etablerade detaljhandelsföretag som nyligen ställt in siktet på global expansion.

Årets finalister

CAKE
Matsmart
Lisa Yang

Kriterier

  • Har en uttalad strategi för internationell expansion
  • Har framgångsrikt etablerat sig på minst två marknader de senaste två åren
  • Uppvisar tillväxt och positiv ekonomisk utveckling utomlands och på hemmaplan
  • Upplever sig själva som ett föredöme för andra och som kan bidra till att fler företag satsar på internationell expansion

Jury

  • Sofia Stigmar (ordf), Svensk Handel
  • Stephanie Volovski, Svensk Handel
  • Jörgen Bödmar, Etail Advice
  • Helen Rönnholm, Business Sweden 
Publicerad: 2022.04.06 Senast uppdaterad: 2022.08.29