Hoppa till innehåll

Populära produkter är ofta mer stöldbegärliga och kan öka risken för inbrott. Här får du råd och tips vad du kan göra för att minska risken för att bli utsatt för brott. Så här förhindrar du inbrott i din butik:

f209421b95724b0488b0641b566206f7.jpg

Försäkring och villkor

 • Se till att butiken är försäkrad mot inbrott. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller.

 • Se till att de inbrottsskydd ni installerar (jalusier och annat) har den skyddsklass som krävs av ditt försäkringsbolag. Med en modern motorkap är det lätt att skära igenom jalusier av aluminium. Läs mer hos Stöldskyddsföreningen (SSF): Vi förklarar vad olika skyddsklasserna innebär.

Förebyggande åtgärder och rutiner

 • Förvara era nycklar så att inte obehöriga kan hitta dem. Har nyckel använts vid ett inbrott får ni ingen ersättning.

 • Förvara inte mer i värdeskåpet än vad ni är försäkrade för. Kontrollera med ditt försäkringsbolag hur mycket ni får förvara i skåpet.

 • Förvara stöldbegärliga varor på ett säkert sätt. Se till att personalen plockar undan dessa varor vid stängning och placerar dem i ett säkerhetsskåp eller så kallat ”Saferoom” som kan monteras i butiken. Vissa varor, exempelvis tobak, förvaras i begränsad mängd på särskild plats i butiken. Det finns även speciella förvaringsskåp för tobak som uppfyller försäkringsbolagens krav på säkerhet. Skåpen kan placeras i kassamiljön och säkras genom att jalusi dras ner och låses vid stängning.

 • Flytta stöldbegärliga varor. Om ni märker att det finns ett stort intresse för särskilda varor från personer som inte handlar kan ni flytta dessa till annan plats i butiken. Det gör det svårare för tjuvarna att få med sig varorna vid ett inbrott.

 • Se till att ni har rutiner för så kallade riskfyllda försändelser. Om din butik har post- och paketutlämning finns det risk för planerade inbrott. En vanlig metod är att dyra varor beställs av en bedragare och efter att de anlänt till butik sker ett nattligt inbrott. Beställarna frågar ofta först efter paketet men utan att hämta ut det.

 • Se till att ditt värde- eller säkerhetsskåp är tryggt förankrat på en säker plats och inte står på ett flyttbart föremål.

 • Ingrip inte på egen hand. Om gärningspersonerna är kvar i butiken när du eller butikskollega anländer, så finns det en risk att bli skadad vid en konfrontation. Fokusera i stället på att notera signalement och låt polis hantera själva ingripandet.

pratbubbla_utropstecken.jpg

Tips. Använd unika etiketter:

Eftersträva att använda etiketter som är unika för butiken eller kedjan. Det gör det lättare för polisen att återlämna beslagtaget stöldgods.

Larm, lås och andra skydd

 • Skydda dina skyltfönster. För att minska risken för olika typer av brott kan butikens fönster förstärkas med laminatglas, plast eller skyddsfilm. Skyddsfilm förhindrar även insyn och kan minska risk för andra brott.

 • Grunden för ett bra inbrottsskydd får du genom att kombinera fördröjande åtgärder (galler, lås och dörrar) tillsammans med någon form av larm som är kopplat till vaktbolag. Tiden det tar för gärningspersonen att bearbeta galler, lås eller dörrar bör motsvara den tid det tar för vaktbolaget och eller polis att anlända till butiken vid larm.

 • Koppla ihop ert inbrottslarm med belysningen. Om larmet går på natten så kommer butiken att vara upplyst under tiden som brottet sker. Med god ljussättning ökar chansen för att eventuella övervakningskameror kan ta bra bilder som skickas vidare till polis och försäkringsbolag. 

 • Inbrottslarmet bör aktiveras så snart angreppet mot butiken har påbörjats. En vanlig första indikation på inbrott kan fås via glaskrossdetektorer. Av den anledningen kan det vara en god idé att montera butikens galler eller jalusi innanför skyltfönstret. Då utlöses larmet när fönstret krossas och tjuven måste därefter ta sig igenom gallret. Är gallret på utsidan har tjuven obegränsat med tid att demontera gallret för att sedan krossa fönstret och rafsa åt sig stöldgodset.

 • Se till att larmet har en egen eller övervakad ledning så att tjuvarna inte enkelt kan klippa av telefonledningen och slå ut larmet. Var även noga med att själva larmet är skyddat mot sabotage.

 • Det är viktigt att lås, dörrar och fönster är starka och i bra skick. En viktig säkerhetsprincip är att det ska vara lika svårt för inbrottstjuven att ta sig ut ur butiken som att ta sig in. Se till att era dörrar, portar och liknande både har lås som är godkända av ditt försäkringsbolag och uppfyller myndighetskraven på säker utrymning. För att uppfylla kraven behöver butiken ofta en extra låsning, så kallad nattlåsning.

 • För butiker inom riskbranscher kan larmet kompletteras. Exempelvis med fler sirener som inferno siren (en kraftig siren med extra högt ljud), stroboskopljus, märkDNA eller en rökmaskin/dimgenerator (Bandit). Det kan även vara nödvändigt att förstärka skyddet med en bur på lagret och/ eller påkörningsskydd (betongsugga, pollare, kantskydd, barriär).

Butik i köpcentrum

 • Butiker i köpcentrum har många gånger bara jalusier ut mot allmänna ytor. För att uppfylla försäkringsvillkor krävs ofta att jalusier är låsta med godkända lås i skenorna, och inte bara spärrade med hjälp av elmotorn. Lita inte på att köpcentrets larm och skalskydd räcker till. Det finns ofta en dörr eller fönster som glöms bort i en stor anläggning. Hör med ditt försäkringsbolag så att din butik är rätt skyddad och försäkrad.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.