Inbrott

Inbrotten följer ofta efterfrågan på produkter i stort. Vid en lansering av en ny mobiltelefon eller höstens kollektion av jackor ökar inbrotten som ett brev på posten. När du vet att en produkt är särskilt eftertraktad av dina kunder bör du se över säkerheten i butiken för att inte drabbas av inbrott.

Ladda ner vår app Säkerhetscenter! För iPhone / Android  – ta del av varningar och tips.

Tänk på
  • Försäkringen ersätter bara förlust om försäkringsvillkoren uppfylls. Kontrollera med ert försäkrings­bolag.
  • Förvara inte nycklar så att obehöriga kan hitta dem. Har nyckel använts får ni ingen ersättning.
  • Kontrollera skylten i värdeskåpet Försäkringsbolaget eller Kassaskåpspoolen kan hjälpa er med hur mycket ni får förvara där.
  • Med moderna motorkapar skär man sig lätt igenom ett aluminiumjalusi. Det finns produkter som förhindrar ett sådant angrepp.
  • Om inbrottslarmet går på natten är det bra att låta det tända alla lampor. Om butiken har övervakningskameror är det enda chansen att få bra bilder.
  • Om butiken har post och paketutlämning bör rutiner finnas för att upptäcka riskfyllda försändelser. Vanligt är att dyra varor beställs, när de anländer till butik (tjuvarna är ofta inne och frågar under dagen) sker ett inbrott på natten och paketen försvinner.
  • Skyltfönster kan förstärkas med laminatglas, plast eller skyddsfilm. Film kan även användas för att förhindra insyn och på så sätt minska risken för olika brott.
  • Ställ inte värde- eller säkerhetsskåp på pall, då kan man använda butikens truck för att stjäla skåpet.
  • Vid ett inbrott kan handlaren vara den förste att anlända till brottsplatsen. Om gärningspersonerna är kvar finns det en risk att bli skadad vid en konfrontation. Fokusera på att notera signalement och låt polisen hantera själva ingripandet.
Mer information

Skydd mot inbrott fås genom en kombination av fördröjande åtgärder, så som galler, lås och dörrar, tillsammans med någon form av larm kopplat till utryckning av väktare eller polis. Grundprincipen är att tiden det tar för gärningspersonerna att komma åt det stöld­begärliga ska motsvara tiden det tar för vaktbolaget att nå fram till butiken vid larm.

Inbrottslarmet ska planeras så att larm går så snart angreppet mot butiken påbörjas. En vanlig första indikation får man från glaskrossdetektorer. Av den anledningen kan det vara en god ide att montera butikens galler eller jalusi innanför skyltfönstret. Då utlöses larmet när fönstret krossas och tjuven måste därefter ta sig igenom gallret. Gör man tvärt om har tjuven obegränsad tid att demontera gallret och kan sedan krossa fönstret och rafsa åt sig stöldgodset.

Larmet bör ha en alternativ överföring eller en övervakad ledning så att tjuvarna inte enkelt kan klippa av telefonledningen och slå ut larmet. Var även noga med att själva centralenheten är övervakad av en detektor så att larmet går om någon försöker slå ut larmet.

För att fördröja angreppet är det viktigt att lås, dörrar och fönster är starka och i bra skick. Kontrollera så att butiken uppfyller försäkringsbolagets krav. En viktig säkerhetsprincip som ofta brister är att det måste vara lika svårt för inbrottstjuven att ta sig ut ur butiken som att ta sig in. Med andra ord är det inte tillåtet att ha vred på insidan av dörren.

För att få detta att fungera med kraven på säker utrymning, läs mer på sidan om brand, behöver butiken ofta en extra låsning, så kallad nattlåsning.

Tillfället gör ofta tjuven. Tänk på att förvara stöldbegärliga varor på ett säkert sätt. För vissa varor, exempelvis tobak, finns det en gräns för hur mycket som förvaras fritt i butiken. Se till att personalen plockar undan överflödet varje kväll och placerar det i ett säkerhetsskåp. Alternativt kan ett så kallat Saferoom monteras i butiken. Det finns även speciella förvaringsskåp för tobak som uppfyller försäkringsbolagens krav. Dessa kan placeras i kassamiljön och säkras genom att ett jalusi dras ner och låses vid stängning.

Om ni har reagerat på att personer varit inne i butiken och rekat, flytta om de produkter som ni tror är mest stöldbegärliga. Det gör det mycket svårare för tjuvarna att få med sig varorna vid inbrottet.

För butiker inom riskbranscher kan larmet kompletteras med extra sirener, till exempel Inferno, stroboskopljus, syntetiskt DNA för spårning eller rökmaskiner, till exempel Bandit. Det kan även vara nödvändigt att förstärka skyddet med en bur på lagret och/ eller påkörningsskydd i form av pollare eller större stenar.

Butiker i köpcentrum har många gånger endast ett jalusi ut mot allmänna ytor. För att uppfylla försäkringsvillkoren krävs ofta att jalusierna är låsta med godkända lås i skenorna, inte bara spärrade med hjälp av elmotorn. Vissa gallerior har helt öppet mellan butikerna eller öppet ovan en viss höjd så att en inbrottstjuv enkelt kan gå från butik till butik. Lita inte på att köpcentrets larm och skalskydd skyddar er, det finns alltid någon dörr eller något fönster som glöms bort i en stor anläggning. Hör med ert försäkringsbolag om hur ni bör göra i dessa fall, så att ni är försäkrade om olyckan är framme.

Kategori: Säkerhet