Hoppa till innehåll

Kriterier för publicering på Svensk Handel Varningslistan

Svensk Handel varnar bland annat för bluffakturor, men också för företag med oseriösa försäljningsmetoder eller för erbjudanden och utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Svensk Handel Varningslistan använder sig av två olika status för varningar: röd markerar varning, gul markerar var uppmärksam. Den röda används exempelvis när företag bedriver uppenbart bedräglig eller vilseledande verksamhet. Röd status innebär en uppmaning att undvika avtal med dessa företag. Den gula statusen används då flera klagomål inkommit avseende exempelvis diffusa avtalsvillkor alternativt att förhållandena vid avtalens tecknande varit oklara eller vilseledande.  Vid gul status uppmanar Svensk Handel Varningslistan företag att vara uppmärksamma, exempelvis vid avtals tecknande.

Kriterierna nedan är inte rangordnade inbördes. En samlad bedömning görs i varje enskilt fall, vilket innebär att samtliga kriterier inte behöver vara uppfyllda avseende varje enskild publicering.

Ett eller flera av följande kriterier ligger till grund för publicering på listan:

 • ett stort antal klagomål har inkommit mot företaget

 • företaget har utformat ett erbjudande som en faktura

 • företaget skickar en faktura utan att någon som helst kontakt har förekommit

 • företaget använder sig av vilseledande telefonförsäljning

 • företaget hänvisar till tidigare överenskommelser (påhittade)

 • företagets erbjudanden är vilseledande

 • totalpriset framgår inte av erbjudandet

 • företagets produkter eller tjänster existerar inte

 • företaget använder namnteckningar från andra underlag eller förfalskar namnteckningar

 • företagets namn ger upphov till förväxlingar

 • underlaget från företaget saknar viktigt information såsom juridisk person, organisationsnummer, telefonnummer, postadress och/eller e-postadress

 • företaget saknar fungerande kundtjänst med tydligt angivna telefontider

 • företaget saknar styrelse enligt Bolagsverket

 • företaget är av typen 'factoringbolag' som fakturerar åt företag som finns med på Svensk Handels Varningslista

 • företaget har stora ekonomiska problem enligt kreditupplysning, vilket troligen kommer innebära att de inte kan fullfölja uppdragen

 • företaget är registrerat på adresser som är kända i liknande sammanhang sedan tidigare

 • företaget har styrelseledamöter som är kända från andra liknande bolag

 • företaget ger ut en tryckt publikation som saknar dokumenterad utgivning

God sed vid telefonförsäljning

Svensk Handel har tillsammans med Kontakta (tidigare Sveriges Callcenterförening) tagit fram etiska riktlinjer för försäljning och marknadsföring per telefon mot företag och organisationer. Du kan läsa mer på Kontakta: Etiska regler för försäljning och marknadsföring.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.