Kriterier för publicering på Svensk Handel Varningslistan

Svensk Handel Varningslistan varnar bland annat för bluffakturor, men också för företag med oseriösa försäljningsmetoder eller för erbjudanden och utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Kriterierna nedan är inte rangordnade inbördes. En samlad bedömning görs i varje enskilt fall, vilket innebär att samtliga kriterier inte behöver vara uppfyllda avseende varje enskild publicering.

Ett eller flera av följande kriterier ligger till grund för publicering på listan:

 • ett stort antal klagomål har inkommit mot företaget
 • företaget har utformat ett erbjudande som en faktura
 • företaget skickar en faktura utan att någon som helst kontakt har förekommit
 • företaget använder sig av vilseledande telefonförsäljning
 • företaget hänvisar till tidigare överenskommelser (påhittade)
 • företagets erbjudanden är vilseledande
 • totalpriset framgår inte av erbjudandet
 • företagets produkter eller tjänster existerar inte
 • företaget använder namnteckningar från andra underlag eller förfalskar namnteckningar
 • företagets namn ger upphov till förväxlingar
 • underlaget från företaget saknar viktigt information såsom juridisk person, organisationsnummer, telefonnummer, postadress och/eller e-postadress
 • företaget saknar fungerande kundtjänst med tydligt angivna telefontider
 • företaget enligt Bolagsverket saknar styrelse
 • företaget är av typen factoringbolag som fakturerar åt företag som finns med på Svensk Handels Varningslista
 • företaget enligt kreditupplysning har stora ekonomiska problem vilket troligen kommer att innebära att de inte kan fullfölja uppdragen
 • företaget är registrerat på adresser som tidigare är kända i liknande sammanhang
 • företaget har styrelseledamöter som är kända från andra liknande bolag
 • företaget ger ut en tryckt publikation som saknar dokumenterad utgivning

God sed vid telefonförsäljning

Svensk Handel har tillsammans med Sveriges Callcenterförening (numera Kontakta) tagit fram etiska riktlinjer för försäljning och marknadsföring per telefon mot företag och organisationer. Besök även gärna Kontaktas webbplats.