Rättegångskostnader

Om det gäller en summa under 23 250 kr (halvt prisbasbelopp i januari 2019) tas målet upp som förenklat tvistemål (FT-mål).

Ladda ner vår App! App store / Google Play

Tanken är att du ska kunna försvara dig själv utan juristhjälp och domstolen ska ge dig vägledning i processen. På så sätt hålls kostnaderna kraftigt nere och drar inte iväg som vid vanliga rättegångar. Om du förlorar kan det handla om ett par tusen kronor för motpartens processkostnader (max en timme), ansökningsavgift och i vissa fall resa och uppehälle. Den ekonomiska risken är begränsad för den som vågar ta striden.

Om motparten återkallar stämningen kan målet avskrivas. Tingsrätten meddelar dig samtidigt som du tillfrågas om du begär ersättning för dina kostnader från motparten. Du har rätt att yrka ersättning för skäliga kostnader.