Plånbok

Rättegångskostnader vid tvist kring bluffakturan

Om bluffakturan gäller en summa under 23 800 kronor (halvt prisbasbelopp år 2021) tas målet upp som förenklat tvistemål (FT-mål). Detta gäller kring rättegångskostnader vid tvist. 

Ladda ner vår app Säkerhetscenter! För iPhone / Android  – anmäl brott, ta del av varningar, information och tips.

Tanken är att du ska kunna försvara dig själv utan juristhjälp och domstolen ska ge dig vägledning i processen. På så sätt hålls kostnaderna kraftigt nere och drar inte iväg som vid vanliga rättegångar. Om du förlorar kan det handla om ett par tusen kronor för motpartens processkostnader (max en timme), ansökningsavgift och i vissa fall resa och uppehälle. Den ekonomiska risken är begränsad för den som vågar ta striden.

Om motparten återkallar stämningen kan målet avskrivas. Tingsrätten meddelar dig samtidigt som du tillfrågas om du begär ersättning för dina kostnader från motparten. Du har rätt att yrka ersättning för skäliga kostnader.