Hoppa till innehåll

Martina Elfgren är sedan den 1 mars chef över Svensk Handels Brysselkontor. Svensk Handel är på plats i Bryssel för att säkerställa att handelns intressen tas i beaktande vid EU-lagstiftning. Idag kommer 7 av 10 lagar som påverkar svenska handelsföretag från EU.

martina-reportage.jpg
Martina Elfgren

Martina, varför är det viktigt för Svensk Handel att vara på plats i Bryssel?

– Tre fjärdedelar av företagens handel sker med Europa och cirka 70 procent av de lagar och regler som svenska företag måste följa har sitt ursprung i EU. Eftersom EU-lagar har företräde framför svensk lag är det viktigt att vara på plats tidigt i processen för att kunna genomföra ett proaktivt påverkansarbete. När regelverken anländer i Sverige och ska implementeras i svensk lag så är de förhoppningsvis lite bättre än vad de hade kunnat vara, säger Martina Elfgren.

Vad är på gång just nu och vad är i fokus?

– Den är en regelrätt lagstiftningstsunami som pågår just nu. Framför allt på hållbarhetsområdet, vilket vi i grunden tycker är bra, men för att kunna uppnå de mål man satt upp behöver lagstiftningarna fungera i praktiken. Här behöver vi en EU-kommission som lyssnar in företagens förutsättningar. De lagstiftningsfiler vi följer särskilt är Green Claims, Corporate Sustainable Due Diligence Directive, Ecodesign for sustainable products, Packaging and packaging waste regulation, Right to repair och de digitala filerna. Dessa förslag kommer att få stora konsekvenser för svenska handelsföretag.

Vad lockar med att jobba i Bryssel?

– Det är fantastiskt att få vara med där det händer. Det var så otroligt stort att få min så kallade ”lobbybricka” som ger mig tillträde till samtliga EU:s institutioner. Det kändes som när man lärde sig att cykla – man kan komma hur långt som helst! Med de tre stora institutionerna Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen inom promenadavstånd är man verkligen med och i centrum av besluten.

Hur går påverkansarbetet till?

– Det handlar om att hålla goda kontakter med ledamöter i Europaparlamentet, på EU-kommissionen och övriga EU:s institutioner. Om man har goda relationer så får man bra information i tid. Det är också viktigt att kunna ge input utifrån medlemmarnas förutsättningar. Vi tar själva, eller tillsammans med företag eller andra organisationer inom Svenskt Näringslivs sfär, fram remissyttrande och positionspapper som vi för vidare in i processerna. Vi ska vara örat mot rälsen i våra prioriterade frågor.

Till det mindre företaget i Sverige som tycker det är svårt att förstå kopplingen till EU och Bryssel, vad säger du?

– Alla de regler som företagen har att följa börjar i Bryssel och EU. Svensk Handels styrka är att vi tillsammans med andra organisationer kan påverka lagstiftningsarbetet i Bryssel så att det blir bättre när det landar i Sverige. Vi följer arbetet från ax i Bryssel, till limpa i Sverige. Mitt tips är att följa Svensk Handels hemsida för att få del av de FAQs, webbinarier, seminarier och information som vi ger om kommande lagar. Vi jobbar varje dag för att det ska vara lätt att göra rätt. Men med en stark medlemsorganisation i ryggen ska vi göra vardagen lite lättare för våra medlemsföretag, avslutar Martina Elfgren.

martina-elfgren1.jpg

Martina Elfgren

Enhetschef Internationell handel, Head of office för Brysselkontoret

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.